UAM – klasa patronacka

W dniu 10 kwietnia klasa 2a wzięła czynny udział w V Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej pod hasłem „Język i literatura ostatnich dekad XX wieku”. Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza nasi uczniowie spotkali się z licealistami z Poznania, Leszna, Kościana, Swarzędza i Krotoszyna. Każda grupa prezentowała swój temat wobec publiczności zgromadzonej w Sali Śniadeckich, co wymagało nie tylko wiedzy merytorycznej czy sprawności językowej, ale i opanowania tremy. 

Klasa 2a zajęła się analizą wyrażeń gwarowych obecnych w tekstach piosenek końca XX wieku. Jako przykład posłużyły im piosenki zespołów tj. Golec uOrkiestra czy Trebunie-Tutki.

Wycieczka była również okazją do spotkania się z innymi pasjonatami języka polskiego oraz do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.

Z poezją współczesną „na ty”

Kolejny raz klasa patronacka (2B) miała okazję spotkać się z najnowszą poezją polską. Okazją były warsztaty interpretacyjne przeprowadzone przez mgr Martę Stusek z Instytutu Filologii Polskiej UAM Poznań. Podczas warsztatów pojawiły się wiersze Marcina Świetlickiego, Grażyny Miłobędzkiej, Szymona Słomczyńskiego i Bohdana Zadury. Prowadząca pokazała, jak interpretacja głosowa tekstu Zadury może wpłynąć na interpretację jego  treści. Paradoks świata – bo tym tekstem się zajęliśmy, poza tytułem składa się z wyłącznie dwóch słów: stoi otworem. Podczas interpretacji tego „wiersza” wyczarowano jednak kilka sensów. Pytania, czy czytać tekst  w przerzutni z tytułem, czy oddzielnie, czy otworem stoi świat, czy jego paradoks pozwoliły uczniom na literackie filozofowanie. Warsztaty, poprowadzone sprawnie przez panią Martę Stusek, wprowadziły klasę 2B w dość trudny temat świata poezji najnowszej.

Międzyszkolna Konferencja Popularnonaukowa – jesteśmy gotowi!

26 maja odbyły się warsztaty literackie w klasie patronackiej – 2B. Zespół klasowy pod opieką dr Marcina Jaworskiego z Wydziału Filologii Polskiej UAM finalizował przygotowania do niezwykle ważnego wydarzenia – Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej Poznań 2017.  Dokonano ostatecznego wyboru treści, które  zespół klasowy zaprezentuje w Poznaniu już 7 czerwca. Tytuł naszej prezentacji brzmi poważnie – „Barańczak mitolog”. Choć zajęliśmy się autorem programowo przypisanym do klasy III, przygotowania nie były trudne. Fachowe rady naszego opiekuna i wskazana literatura pomogły nam w dobrym przygotowaniu. Na pewno godnie, jak co roku, będziemy reprezentować na Konferencji I LO. W Konferencji biorą udział wszystkie wielkopolskie klasy akademickie pozostające pod patronatem IFP UAM Poznań.

Z wizytą u patronów

25 kwietnia uczennice z klasy 2b (pod opieką polonistki A. Wydrzyńskie Roszak) miały możliwość zwiedzenia Wydziału Filologii Polskiej oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wszystko odbyło się przy okazji ogłoszenia wyników tegorocznej edycji Konkursu FanFil. Paulina i Oliwia wysłuchały prezentacji fragmentów nagrodzonych prac literackich i mogły obejrzeć nagrania wyróżnionych  wideoblogów. To była prawdziwa uczta humanistyczna. Miło było spotkać pracowników Instytutu, którzy wcześniej prowadzili warsztaty literackie dla klasy w naszej szkole.

Klasa patronacka – w kręgu poezji Stanisława Barańczaka

21 kwietnia odbyła się kolejna, jakże ciekawa, lekcja w klasie patronackiej. Dr Marcin Jaworski z Wydziału Filologii Polskiej UAM poprowadził dla klas 2A i 2B warsztaty interpretacyjne poświęcone wybranym tekstom znanego poety Stanisława Barańczaka. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z biografią twórcy i jego utworami poetyckimi (choć nie tylko). Wybór wierszy wskazanych do interpretacji zainteresował drugoklasistów i pobudził do różnych refleksji. Prowadzący był bardzo zadowolony z aktywności uczniów podczas zajęć warsztatowych i przywoływanych przez nich szerokich kontekstów. Zdobyta wiedza i umiejętności na pewno przydadzą się w niedalekiej przyszłości.

Młodzi dialektolodzy wśród nas

Miło nam poinformować, że dwie uczennice klas patronackich: Milena Rumak (2B) i Weronika Orczyk (3B) wzięły udział w badaniach naukowych organizowanych przez Pracownię Dialektologii z Wydziału Filologii Polskiej UAM. Badania dotyczyły obrzędów weselnych i polegały na przeprowadzeniu i nagraniu bardzo obszernego wywiadu (z osobą ze starszego pokolenia) dotyczącego zwyczajów i obrządków weselnych w regionie konińskim. Mamy więc wśród nas dwie młode badaczki kultury i języka ziemi konińskiej. Opiekunem badań jest dr B. Osowski z w ww. Pracowni a opiekunem szkolnym Arleta Wydrzyńska Roszak.

Stylizacja czyli gra językowa

Klasa 3B, czyli klasa patronacka Wydziału Filologii Polskiej UAM, przyjęła w poniedziałek naprawdę dużą dawkę wiedzy z zakresu nauki o języku. To była niezła powtórka przed maturą ustną. Nie da się ukryć, że dr Błażej Osowski z Zakładu Dialektologii potrafił w ciekawy sposób przybliżyć uczniom zakres tematyczny dotyczący stylizacji językowej. Na interesujących przykładach literackich z różnych epok zademonstrował czym jest stylizacja. Przekrój przykładów oscylował od J. Ch. Paska aż po współczesny utwór „Chleb” Mister D. Taki sposób przyswajania trudnej wiedzy dotyczącej zagadnień językowych to dobry pomysł. Prowadzący niespodziewanie zaproponował klasie udział w badaniu naukowym dotyczącym nazewnictwa obrzędów weselnych i rodzinnych w naszym regionie. To będzie ciekawa przygoda – już na poziomie uniwersyteckim.

Podpisanie porozumienia w sprawie opieki naukowej i językowej

W dniu 16 stycznia 2017 r. prof. dr hab. Mirosław Pawlak – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz mgr Elżbieta Świder – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie podpisali porozumienie, na mocy którego uczniowie naszego liceum, otoczeni opieką językową przez PWSZ Konin, będą mogli w dalszym ciągu brać udział w organizowanych przez pracowników naukowych i studentów filologii wydarzeniach tj. wykładach, warsztatach czy konkursach językowych. Tego typu współpraca została zapoczątkowana w roku 2015. Niewątpliwie jej nowym elementem jest fakt, że PWSZ w Koninie, Wydział Filologii, otoczy opieką naukową nauczycieli I LO głównie w zakresie merytorycznego przygotowania do nauczania dwujęzycznego. W ramach tej współpracy nauczyciele I LO będą mieli możliwość brania udziału w spotkaniach naukowych, korzystania z konsultacji metodyków Wydziału Filologii, a także uczestniczenia w wypracowanej wspólnie ofercie intensywnych szkoleń dotyczących m.in. metod i form pracy stosowanych w nauczaniu dwujęzycznym. Obie strony są otwarte na nowe działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia.

Warsztaty dla klasy patronackiej

 

W dniu 09.12.2016 r. klasa 3d oraz kilku uczniów z klasy 2d, wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Celem warsztatów było doskonalenie praktyki laboratoryjnej oraz utrwalenie wiadomości związanych z reakcjami redoks, które rokrocznie pojawiają się na egzaminie maturalnym. Zajęcia składały się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Po części warsztatowej, uczniowie uczestniczyli w wykładzie poświęconemu problemowi reakcji utleniania i redukcji. Młodzież doceniła kompleksowe podejście do zaproponowanego tematu. Kolejny wyjazd warsztatowy już w marcu.

Futurystyczne „rodowody” polskiej piosenki – wykład dla klasy patronackiej 3B

5 grudnia 2016 roku klasa 3B  miała okazję wysłuchać wykładu, który poprowadził dr Krzysztof Gajda z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem przewodnim była awangarda w przedwojennej poezji. Z wielkim zainteresowaniem klasa patronacka poznańskiej polonistyki  wysłuchała wykładu na temat nurtów literackich w międzywojennej literaturze a szczególnie właśnie poezji. Zapoznała się też dokładniej z twórczością Brunona Jasieńskiego – współtwórcy polskiego futuryzmu, autora znanego wiersza „But w butonierce”. Ku wielkiemu zdziwieniu uczniów okazało się, że awangarda stanowiła źródło inspiracji dla takich kultowych zespołów jak Republika czy Pidżama Porno. Swój wykład prowadzący wzbogacił o odtworzenie fragmentów utworów muzycznych, które potwierdziły jego tezę o futurystycznym rodowodzie tekstów polskich piosenek z lat osiemdziesiątych. Chociaż uczniowie omawiali już wcześniej temat awangardy i futuryzmu na lekcjach języka polskiego, to wykład uporządkował ich wiedzę oraz poszerzył o nowe wiadomości.