UAM – klasa patronacka

W dniu 10 kwietnia klasa 2a wzięła czynny udział w V Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej pod hasłem „Język i literatura ostatnich dekad XX wieku”. Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza nasi uczniowie spotkali się z licealistami z Poznania, Leszna, Kościana, Swarzędza i Krotoszyna. Każda grupa prezentowała swój temat wobec publiczności zgromadzonej w Sali Śniadeckich, co wymagało nie tylko wiedzy merytorycznej czy sprawności językowej, ale i opanowania tremy. 

Klasa 2a zajęła się analizą wyrażeń gwarowych obecnych w tekstach piosenek końca XX wieku. Jako przykład posłużyły im piosenki zespołów tj. Golec uOrkiestra czy Trebunie-Tutki.

Wycieczka była również okazją do spotkania się z innymi pasjonatami języka polskiego oraz do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.

Z poezją współczesną „na ty”

Kolejny raz klasa patronacka (2B) miała okazję spotkać się z najnowszą poezją polską. Okazją były warsztaty interpretacyjne przeprowadzone przez mgr Martę Stusek z Instytutu Filologii Polskiej UAM Poznań. Podczas warsztatów pojawiły się wiersze Marcina Świetlickiego, Grażyny Miłobędzkiej, Szymona Słomczyńskiego i Bohdana Zadury. Prowadząca pokazała, jak interpretacja głosowa tekstu Zadury może wpłynąć na interpretację jego  treści. Paradoks świata – bo tym tekstem się zajęliśmy, poza tytułem składa się z wyłącznie dwóch słów: stoi otworem. Podczas interpretacji tego „wiersza” wyczarowano jednak kilka sensów. Pytania, czy czytać tekst  w przerzutni z tytułem, czy oddzielnie, czy otworem stoi świat, czy jego paradoks pozwoliły uczniom na literackie filozofowanie. Warsztaty, poprowadzone sprawnie przez panią Martę Stusek, wprowadziły klasę 2B w dość trudny temat świata poezji najnowszej.

Międzyszkolna Konferencja Popularnonaukowa – jesteśmy gotowi!

26 maja odbyły się warsztaty literackie w klasie patronackiej – 2B. Zespół klasowy pod opieką dr Marcina Jaworskiego z Wydziału Filologii Polskiej UAM finalizował przygotowania do niezwykle ważnego wydarzenia – Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej Poznań 2017.  Dokonano ostatecznego wyboru treści, które  zespół klasowy zaprezentuje w Poznaniu już 7 czerwca. Tytuł naszej prezentacji brzmi poważnie – „Barańczak mitolog”. Choć zajęliśmy się autorem programowo przypisanym do klasy III, przygotowania nie były trudne. Fachowe rady naszego opiekuna i wskazana literatura pomogły nam w dobrym przygotowaniu. Na pewno godnie, jak co roku, będziemy reprezentować na Konferencji I LO. W Konferencji biorą udział wszystkie wielkopolskie klasy akademickie pozostające pod patronatem IFP UAM Poznań.

Z wizytą u patronów

25 kwietnia uczennice z klasy 2b (pod opieką polonistki A. Wydrzyńskie Roszak) miały możliwość zwiedzenia Wydziału Filologii Polskiej oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wszystko odbyło się przy okazji ogłoszenia wyników tegorocznej edycji Konkursu FanFil. Paulina i Oliwia wysłuchały prezentacji fragmentów nagrodzonych prac literackich i mogły obejrzeć nagrania wyróżnionych  wideoblogów. To była prawdziwa uczta humanistyczna. Miło było spotkać pracowników Instytutu, którzy wcześniej prowadzili warsztaty literackie dla klasy w naszej szkole.

Klasa patronacka – w kręgu poezji Stanisława Barańczaka

21 kwietnia odbyła się kolejna, jakże ciekawa, lekcja w klasie patronackiej. Dr Marcin Jaworski z Wydziału Filologii Polskiej UAM poprowadził dla klas 2A i 2B warsztaty interpretacyjne poświęcone wybranym tekstom znanego poety Stanisława Barańczaka. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z biografią twórcy i jego utworami poetyckimi (choć nie tylko). Wybór wierszy wskazanych do interpretacji zainteresował drugoklasistów i pobudził do różnych refleksji. Prowadzący był bardzo zadowolony z aktywności uczniów podczas zajęć warsztatowych i przywoływanych przez nich szerokich kontekstów. Zdobyta wiedza i umiejętności na pewno przydadzą się w niedalekiej przyszłości.

Młodzi dialektolodzy wśród nas

Miło nam poinformować, że dwie uczennice klas patronackich: Milena Rumak (2B) i Weronika Orczyk (3B) wzięły udział w badaniach naukowych organizowanych przez Pracownię Dialektologii z Wydziału Filologii Polskiej UAM. Badania dotyczyły obrzędów weselnych i polegały na przeprowadzeniu i nagraniu bardzo obszernego wywiadu (z osobą ze starszego pokolenia) dotyczącego zwyczajów i obrządków weselnych w regionie konińskim. Mamy więc wśród nas dwie młode badaczki kultury i języka ziemi konińskiej. Opiekunem badań jest dr B. Osowski z w ww. Pracowni a opiekunem szkolnym Arleta Wydrzyńska Roszak.