UAM – klasa patronacka

W dniu 10 kwietnia klasa 2a wzięła czynny udział w V Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej pod hasłem „Język i literatura ostatnich dekad XX wieku”. Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza nasi uczniowie spotkali się z licealistami z Poznania, Leszna, Kościana, Swarzędza i Krotoszyna. Każda grupa prezentowała swój temat wobec publiczności zgromadzonej w Sali Śniadeckich, co wymagało nie tylko wiedzy merytorycznej czy sprawności językowej, ale i opanowania tremy. 

Klasa 2a zajęła się analizą wyrażeń gwarowych obecnych w tekstach piosenek końca XX wieku. Jako przykład posłużyły im piosenki zespołów tj. Golec uOrkiestra czy Trebunie-Tutki.

Wycieczka była również okazją do spotkania się z innymi pasjonatami języka polskiego oraz do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.

Klasa patronacka – w kręgu poezji Stanisława Barańczaka

21 kwietnia odbyła się kolejna, jakże ciekawa, lekcja w klasie patronackiej. Dr Marcin Jaworski z Wydziału Filologii Polskiej UAM poprowadził dla klas 2A i 2B warsztaty interpretacyjne poświęcone wybranym tekstom znanego poety Stanisława Barańczaka. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z biografią twórcy i jego utworami poetyckimi (choć nie tylko). Wybór wierszy wskazanych do interpretacji zainteresował drugoklasistów i pobudził do różnych refleksji. Prowadzący był bardzo zadowolony z aktywności uczniów podczas zajęć warsztatowych i przywoływanych przez nich szerokich kontekstów. Zdobyta wiedza i umiejętności na pewno przydadzą się w niedalekiej przyszłości.