Warsztaty o wolności

Uczniowie I LO w Koninie gościli p. Jacka Michałowskiego, Szefa Biura Prezydenta RP poprzedniej kadencji, samorządowca, działacza opozycji, Dyrektora Programowego Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Inicjatywa 30. Rok Wolności jest otwartą platformą działania dla wszystkich – obywatelek i obywateli, organizacji pozarządowych, szkół, instytucji, gmin, firm – dla których ważna jest wolność. Dyskutowaliśmy o 30 latach wolności i samorządności w Polsce. Definiowaliśmy wartości fundamentalne dla starszych i młodszych, uzasadnialiśmy wybór. Była to ważna lekcja obywatelska i cenna wymiana myśli. Spotkanie zorganizowali p. Marzena Grzybowska i p. Jarosław Marzol.

Mamy świetnych recytatorów!

Sukces Olgi Gradeckiej z klasy artystycznej 2Ag przyniósł nam dużo radości. Olga zajęła III miejsce w XV Lirycznych Spotkaniach z Norwidem organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie. Recytatorkę doceniono, jak napisano w protokole jury, za wyrażenie w sposób spokojny i przekonujący tęsknoty za wartościami, którymi chcemy się kierować. Gratulujemy!  Życzymy kolejnych sukcesów!

Solidarność ma znaczenie – warsztaty z Polską Fundacją Schumana

24 marca grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez trenerów Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Poruszyliśmy kwestię faktów i mitów związanych z polityką spójności.

Dyskutowaliśmy o wartościach, które są podstawą tej polityki – jako najczęściej wskazywane były solidarność, odpowiedzialność społeczna, a także wolny rynek i konkurencja.

Wskazaliśmy na lokalny problem depopulacji miasta. Tworzyliśmy założenia lokalnych projektów – wśród nich m.in. modernizacja transportu publicznego i wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy z uwzględnieniem ekologii i cyfryzacji aktywności zawodowej. Interesował nas również dostęp do funduszy europejskich niwelujący dysproporcje społeczne.