79 ROCZNICA ZSYŁKI POLAKÓW NA SYBERIĘ

10 lutego 1940 r., to data która głęboko zapadła w pamięci mieszkańców Kresów Wschodnich II RP. 79 lat temu o świcie rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków do syberyjskich łagrów, oficjalnie nazywana „przesiedleniem”. Objęła ona ponad 220 tys. ludzi. Wywiezieni trafili do północnych regionów ZSRR w okolice Archangielska, Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi.

Ten dzień wraz z naszymi przyjaciółmi Sybirakami, uczcił Honorowy Klub Wnuka Sybiraka. Pod tablicą upamiętniającą pierwszą zsyłkę Polaków na Syberię zapaliliśmy symboliczny znicz oddając w ten sposób hołd wywiezionym.

Następnie udaliśmy się na spotkanie zorganizowane przez panią Marię Pawłowską – opiekunkę Klubu Wnuka Sybiraka ze strony Związku Sybiraków, na którym uczniowie rozmawiali z uczestnikami tych dramatycznych wydarzeń.

                                     Opiekun Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka

                                                   Arleta Kędziora-Kurz

17 września – Dzień Sybiraka

17 września 1939 roku jest dniem rozpoczynającym Wielką Martyrologię Polaków na Wschodzie. Sejm RP podjął decyzję, że dzień ten będzie Dniem Sybiraka. W tym symbolicznym dniu, jak zawsze, jesteśmy z naszymi przyjaciółmi – Sybirakami. Obchody „Dnia Sybiraka” rozpoczęły się w Parku im. Fryderyka Chopina. W alei zasłużonych został posadzony „Dąb Sybirak”, który jest zielonym pomnikiem pamięci. Następnie Sybiracy wspólnie z gośćmi udali się do kościoła św. Wojciecha w Morzysławiu, a później złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym zsyłki Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Po tym akcie przeszliśmy do sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, w której zostały wygłoszone przemówienia między innymi przez Wiceprezydenta Miasta Konina Pana Sławomira Lorka, Prezes Związku Sybiraków Panią Marię Pawłowską, Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich Pana Jacka Botora oraz Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki Panią Elżbietę ŚwiderMiłym akcentem tego wydarzenia było postanowienie Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraka, który postanowił odznaczyć Honorowy Klub Wnuka Sybiraka „Odznaką Honorową Sybiraka”. Na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Świder został przekazany medal upamiętniający 90 rocznicę powstania Związku Sybiraków, który wraz z odznaką zostanie przekazany do Izby Pamięci Związku Sybiraków, znajdującej się w naszej szkole. Obchody zakończył krótki program artystyczny przygotowany przez członków Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka. W trakcie obchodów godnie wspierał nas szkolny Poczet Sztandarowy.

Przygotowania do święta…

Klub Wnuka Sybiraka otrzymał zaproszenia od Zarządu Regionu i Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Koninie na uroczystość Dnia Sybiraka , która odbędzie się w dniu 17 września 2018r. w Koninie.

W programie:

10:00           Na 90 rocznicę powstania Związku Sybiraków w Polsce posadzenie „Dębu Sybirak” w Parku im.F.Chopina

11:00           Msza św. w kościele św. Wojciecha w Morzysławiu

12:00           Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Sybiraków

12:15           Przejście do Sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na dalszą część uroczystości Dnia Sybiraka

Żywe spotkania z historią – kontynuacja

 

18 września 2017 roku Honorowy Klub Wnuka Sybiraka odbył kolejną lekcję w ramach realizacji projektu zatytułowanego „Żywe spotkania z historią”. Zajęcia te miały miejsce w Izbie Pamięci Związku Sybiraków w I LO w Koninie. Na lekcjach tych Sybiracy przekazują młodzieży prawdę historyczną o losach Polaków wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego. Na dzisiejszych zajęciach gościliśmy Panie, które w latach 30 – tych zostały wywiezione do Kazachstanu. Do Polski udało im się dopiero powrócić po 2000 roku. Przedstawione przez nie swoje przeżycia, wzbudziły wśród młodzieży duże zainteresowanie i głębokie współczucie. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania młodzieży z przedstawicielami Związku Sybiraków, by pamięć o zesłańcach nie zaginęła.

Dzień Sybiraka 2017


17 września 1939 roku jest dniem rozpoczynającym Wielką Martyrologię Polaków na Wschodzie. Sejm RP podjął decyzję, że dzień ten będzie „Dniem Sybiraka”. W tym symbolicznym dniu, jak zawsze jesteśmy z naszymi przyjaciółmi – Sybirakami. Obchody „Dnia Sybiraka” rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Wojciecha w Morzysławiu. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym zsyłki Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Po tym akcie przeszliśmy do Sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie zostały wygłoszone przemówienia m.in. przez Prezydenta Miasta Konina – Pana Józefa Nowickiego, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Wojewódzkiego – Panią Zofię Itman oraz kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich – Pana Jacka Botora.
Miłym akcentem tego wydarzenia było postanowienie Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraka, który postanowił odznaczyć Panią dyrektor Elżbietę Świder „Odznaką Honorową Sybiraka”. Obchody zakończył krótki program artystyczny przygotowany przez Marysię, Wiktorię, Weronikę, Igę, Kasię i Oskara z Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka. W tegorocznej uroczystości po raz pierwszy brała udział nowy wicedyrektor I LO im. Tadeusza Kościuszki – Pani Lilia Bąkowska-Rybak. W trakcie obchodów godnie wspierał nas Poczet Sztandarowy naszej szkoły.

WOŁYŃ ‘43 PAMIĘTAMY!

Dzień 11 lipca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Dzień ten został ustanowiony 22 lipca 2016 roku specjalną uchwałą Sejmu. Inicjatorami uchwały były środowiska kresowe. W uchwale tej Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II RP (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach) dokonywanych w latach 1943 – 1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN,UPA i SS-Galizien.
Data święta nie jest przypadkowa. 11 lipca to rocznica tzw. “krwawej niedzieli” z 1943 roku, podczas której na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. Tego dnia sotnie UPA, przy udziale chłopów ukraińskich uzbrojonych w siekiery, widły, noże zaatakowały blisko 100 polskich wsi, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim. Na Wołyniu zginęło co najmniej 100 tysięcy Polaków. Kolejne kilkaset tysięcy zostało zmuszonych do wyjazdu.
Uroczystość poświęcona pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944 odbyła się w konińskiej parafii św. M.Kolbe w Koninie. Inicjatorem uroczystości i tablicy pamiątkowej, która stanęła przed kościołem był pan Edward Kloc, przedstawiciel Rodzin Wołyńskich. Uczestnicy obchodów upamiętnili ofiary ludobójstwa składając wiązanki kwiatów. Byli to przedstawiciele Rodzin Wołyńskich, parlamentarzyści, władze miasta Konina z wiceprezydentem Sławomirem Lorkiem na czele. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki reprezentowane było przez panią Dyrektor Elżbietę Świder, przedstawicieli Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka oraz Poczet Sztandarowy, który pełnił honorową wartę podczas mszy świętej.

Honorowy Klub Wnuka Sybiraka

ZASŁUŻENI SYBIRACY
dla I Liceum Ogólnokształcącego im. T. KOŚCIUSZKI

w Koninie

Stanisława Ristowska

Franciszek Olech

Porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Sybiraków Regionu Konińskiego i I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

17 września 2012 roku zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Sybiraków Regionu Konińskiego i I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. W ramach przyjętego porozumienia Związek Sybiraków i I LO realizuje następujące cele:

  • przekazywanie młodzieży prawdy historycznej o losach i martyrologii Polaków na zesłaniu,
  • ukazywanie postaw i zachowań patriotycznych na tle losów Polaków Sybiraków – zesłańców i tych, którzy żyją tam do dzisiaj.

Związek Sybiraków i I LO łączą zobowiązania o charakterze wychowawczym i patriotycznym. Jedną z konsekwencji porozumienia było utworzenie Izby Pamięci Związku Sybiraków w I LO oraz powołanie do życia Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka.

Honorowy Klub Wnuka Sybiraka

Honorowy Klub Wnuka Sybiraka działa w I LO od 2012 roku. Jego głównym celem jest przejmowanie i podtrzymywanie tradycji Związku Sybiraków. Młodzież należąca do klubu realizuje następujące działania:

  • uczestniczy w uroczystościach Sybiraków,
  • organizuje lekcje „żywej historii” w Izbie Pamięci Sybiraków,
  • prowadzi opiekę w formie wolontariatu nad najstarszymi Sybirakami,
  • spisuje wspomnienia przekazywane przez Sybiraków,
  • dba o Izbę Pamięci Związku Sybiraków.

Współpraca Związku Sybiraków i Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka otwiera nowe możliwości działania wspólnego dla młodszego i starszego pokolenia w celu upamiętnienia bolesnej, wielowiekowej historii Polaków na Syberii.

Sybiracy – szkic historyczny

„Pamięć Zmarłym – Żyjącym Pojednanie” (motto Związku Sybiraków)
Związek Sybiraków został założony w 1928 roku przez byłych żołnierzy Polskiej Syberyjskiej Dywizji. Honorowym członkiem Związku Sybiraków był Marszałek Polski Józef Piłsudski, w młodości zesłaniec – Sybirak. Związek Sybiraków zaprzestał działalności w dniu wybuchu drugiej wojny światowej, a został reaktywowany w 1989 roku, gdy władza pozwoliła już mówić o zsyłkach (deportacjach) z lat 1940 – 1946 na tereny byłego Związku Radzieckiego, zwanego przez zesłańców „Nieludzką Ziemią”. Katyń – Kołyma –Krasnojarsk – Irkuck – Donbas – Workuta – Borowicze – Diagilewo – Stepy Kazachstanu to miejsca martyrologii Polaków. Nazwa Związku jest złączona ze słowem Sybir, które to słowo dla zesłańców jest symbolem represji caratu, a następnie byłego Związku Radzieckiego wobec Polski i Polaków więzionych i zsyłanych do łagrów oraz innych miejsc odosobnienia i katorgi na terenach europejskich i azjatyckich.

„Doroczne Święcone” u Sybiraków

Stało się już tradycją, że Honorowy Klub Wnuka Sybiraka uczestniczy w „Dorocznym Święconym” u Sybiraków.  25 kwietnia 2017 roku miała miejsce ta miła uroczystość. Spotkanie jak zwykle rozpoczęło się Marszem Sybiraków. Następnie ksiądz prałat Józef Wysocki poświęcił pokarmy, którymi symbolicznie się podzieliliśmy. Była to też dobra okazja by minutą ciszy uczcić pamięć Sybiraków, którzy w ostatnim czasie od nas odeszli. Kolejnym punktem programu było wysłuchanie sprawozdania z działalności Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Koninie za 2016 rok. Głos zabrali również zaproszeni goście. Spotkanie zakończyło się życzeniami, abyśmy w zdrowiu mogli spotkać się na kolejnym „Dorocznym Święconym” u Sybiraków.

Żywe spotkania z historią

22 lutego Honorowy Klub Wnuka Sybiraka rozpoczął realizację projektu zatytułowanego „Żywe spotkania z historią”. W myśl zawartego porozumienia pomiędzy Związkiem Sybiraków Regionu Konińskiego a I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie realizowane są lekcje historii, na których Sybiracy będą przekazywać młodzieży prawdę historyczną o losach Polaków wywiezionych do ZSRR w latach 1940 – 1945. Zajęcia te będą miały miejsce w Izbie Pamięci Związku Sybiraków. Tym projektem sygnatariusze porozumienia pragną otworzyć nowe możliwości działania wspólnego dla młodszego i starszego pokolenia w celu upamiętnienia bolesnej, wielowiekowej historii Polaków na Syberii. By pamięć o zesłańcach nie zaginęła.

Pamiętajmy!

10 lutego 1940 r. to data, która głęboko zapadła w pamięci mieszkańców Kresów Wschodnich II RP. 77 lat temu o świcie rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków do syberyjskich łagrów, oficjalnie nazywana „przesiedleniem”. Objęła ona ponad 220 tyś. ludzi. Wywiezieni trafili do północnych regionów ZSRR w okolice Archangielska, Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi. Ten dzień, wraz z naszymi przyjaciółmi Sybirakami, uczcił Honorowy Klub Wnuka Sybiraka. Pod tablicą upamiętniającą pierwszą zsyłkę Polaków na Syberię zapaliliśmy symboliczny znicz, oddając w ten sposób hołd wywiezionym.10 lutego 1940 r. to data, która głęboko zapadła w pamięci mieszkańców Kresów Wschodnich II RP. 77 lat temu o świcie rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków do syberyjskich łagrów, oficjalnie nazywana „przesiedleniem”. Objęła ona ponad 220 tyś. ludzi. Wywiezieni trafili do północnych regionów ZSRR w okolice Archangielska, Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi. Ten dzień, wraz z naszymi przyjaciółmi Sybirakami, uczcił Honorowy Klub Wnuka Sybiraka. Pod tablicą upamiętniającą pierwszą zsyłkę Polaków na Syberię zapaliliśmy symboliczny znicz, oddając w ten sposób hołd wywiezionym.