Dwujęzyczność

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE w I LO

Nauczanie dwujęzyczne jest jednym z priorytetów naszej szkoły. Kadra pedagogiczna już od kilku lat przygotowuje się do pracy w oddziale dwujęzycznym. Nauczyciele przedmiotów takich jak: biologia oraz fizyka przygotowują się do uzyskania stosownych kwalifikacji. Nauczyciele posiadający niezbędne kwalifikacje  do nauczania dwujęzycznego (np. geografia, WOS) już teraz praktykują nauczanie metodą CLIL (tj. przedmiotowo-językowe) poprzez lekcje dodatkowe (w ramach innowacji) pt. “Wędrówkę przez kontynenty”. ILO jako jedyna placówka na terenie Konina jest otoczona opieką naukową przez Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, w ramach której został zorganizowany cykl szkoleń dla nauczycieli ILO prowadzony przez dr K.Papaja (specjalizacja: nauczanie dwujęzyczne). Jak widać nauczyciele nie tylko zdobywają kwalifikacje w zakresie języka obcego lecz również zgłębiają wiedzę czym jest nauczanie dwujęzyczne. W roku ubiegłym nauczyciele I LO mieli również możliwość obserwacji lekcji dwujęzycznych w szkole w Łodzi specjalizującej się w tym obszarze. Są to jedynie wybrane działania, które wskazują na bardzo zaawansowane przygotowania szkoły do utworzenia w przyszłości oddziału dwujęzycznego.  Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

 

Seminarium nt. dwujęzyczności w Koninie i regionie – podsumowanie projektu “Dwujęzyczność w ILO przyszłością uczniów i nauczycieli” PO WER 2016

LM.PL tvwielkopolska Dwujęzyczność to hasło, które w środę 21 marca  wybrzmiewało w murach I LO zdecydowanie najczęściej. Byliśmy gospodarzami seminarium nt. nauczania dwujęzycznego w Koninie i regionie będącego podsumowaniem realizowanego w naszej szkole projektu europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z zaproszonych gości był dr Adam Świątek, przedstawiciel PWSZ w Koninie, uczelni sprawującej opiekę naukową nad I LO, który w interesującej prelekcji przedstawił rolę i znaczenie edukacji dwujęzycznej we współczesnym szkolnictwie, przekonując zgromadzonych, że może ona zmienić życie młodego człowieka – utorować drogę ku lepszej przyszłości. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się również p. D. Silska, dyrektor SP nr 9, aktualnie jedynej szkoły w Koninie posiadającej doświadczenie w prowadzeniu oddziałów dwujęzycznych, a ucząca w tychże oddziałach p. D. Wapniarska, nauczyciel języka angielskiego i biologii, udzieliła praktycznych wskazówek w zakresie sprawdzonych metod prowadzenia lekcji dwujęzycznych. I LO, jako jedyna szkoła  w regionie, umożliwi kontynuację dwujęzyczności na poziomie szkoły średniej, oferując uczniom naukę w klasie dwujęzycznej o profilu medycznym już od najbliższego roku szkolnego.
Przygotowania do jej uruchomienia trwają w naszej szkole już od lat, a wszystkie działania podjęte jak dotąd w tym zakresie przez dyrekcję i nauczycieli podsumowała w trakcie seminarium p. M. Siwińska-Wyrwa, anglistka oraz gospodarz spotkania, p. L. Bąkowska-Rybak,  wicedyrektor I LO. Po części teoretycznej nauczyciele wybranych przedmiotów przedstawili próbkę swoich umiejętności w zakresie prowadzenia lekcji metodą dwujęzyczną w formie lekcji pokazowych, na które zaproszono nauczycieli konińskich szkół podstawowych oraz uczniów Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego wraz z opiekunami. Lekcje otwarte prowadziły: p. E. Bugaj (geografia), p. I. Czajkowska i p. A. Karmowska-Gałązka (biologia), p. Agnieszka Gantzke-Parus (fizyka), p. W. Orligóra (matematyka), p. M. Starczewska-Staszak (WOS).

Porozumienie o dwujęzyczności

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie nawiązały współpracę w zakresie prowadzenia oddziałów dwujęzycznych. Dla zapewnienia ciągłości kształcenia uczniów w tego typu oddziałach istnieje potrzeba utworzenia klas dwujęzycznych na poziomie szkoły średniej. Dla młodzieży szczególnie zainteresowanej rozwojem językowym połączonym z realizowaniem programu rozszerzonego z wybranych przedmiotów I LO otwiera klasę dwujęzyczną. Podczas spotkania ustalono utworzenie zespołu, w skład którego wejdą nauczyciele z obu szkół bezpośrednio zaangażowani w rozwój i prowadzenie oddziałów dwujęzycznych. W harmonogramie działań przewidziano wymianę doświadczeń, lekcje otwarte jak i spotkania informacyjne dla uczniów i ich rodziców. Wspólnym celem dyrektor Doroty Silskiej jak i Elżbiety Świder jest wzbogacenie oferty edukacyjnej miasta Konin tak, by nasi absolwenci mogli starać się o miejsca na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

Biologia po angielsku w niemieckich muzeach

Dnia 25.10. 2017 roku w ramach działalności koła biologicznego „Liana” przy I LO w Koninie, odbyła się wycieczka uczniów zainteresowanych biologią do Muzeum Medycyny i Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Pomysł i realizacja takiej formy nauki biologii w naszej szkole zrodziła się wiele lat temu. Innowacją wprowadzoną w tym roku były karty pracy w języku angielskim dostosowane do oglądanej treści w poszczególnych muzeach oraz lekcja biologii po angielsku „Human Skeleton” przeprowadzona przez nauczycielkę biologii I.Czajkowską pod kierunkiem anglistki M.Siwińskiej-Wyrwa. Podczas zwiedzania muzeów, młodzież miała możliwość zobaczyć wiele osobliwości przyrodniczych np. szkielety dinozaurów, doskonale zachowane odciski praptaka – Archaeopteryxa , ryby dwudyszne zanurzone w formalinie, zmienione morfologicznie i anatomicznie organy człowieka. Mogli również doświadczyć nowej formuły pozyskiwania wiedzy biologicznej poprzez bezpośredni kontakt z niecodziennymi eksponatami, które niewątpliwie pobudziły ich wyobraźnię, jak również stały się kolejnym impulsem do zdobywania cennej wiedzy, Młodzież nie tylko zagłębiała się w treści biologiczne. Podczas podróży pojawiły się istotne elementy z historii Niemiec m.in dotyczące powstania i obalenia Muru Berlińskiego, przygotowane przez germanistkę M.Grzybowską. Połączenie elementów biologii,j.angielskiego i historii w jedną całość, niewątpliwie zwiększyło atrakcyjność i skuteczność przekazu treści zawartego w programie wycieczki do Berlina, którą odbyli uczniowie I LO w Koninie. A jaka jest opinia uczniów? “What amazed us the most was dinosaur’s skeleton? This exhibit was massive and it frightened us.We are into ancient animals so we couldn’t wait to go there and we are not disappointed.This is the best museum we have ever been to.” (Zosia i Hubert z IIb)  “Dziękujemy za świetną wycieczkę! Muzeum Medycyny zapadnie nam w pamięci na długo.” Wiktor i Natalia z Id.

„Nauczanie dwujęzyczne w …”

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Jak długa jest jego historia? Jak powinna wyglądać typowa lekcja dwujęzyczna? O tym i nie tylko można było się dowiedzieć podczas referatu pt. „Nauczanie dwujęzyczne w Polsce” zaprezentowanego przez doktorantkę Agnieszkę Borowiak podczas  III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod hasłem „Zbliżenia”, ujętej w triadzie językoznawstwo-translatoryka-literaturoznawstwo, zorganizowanej przez Wydział Filologii PWSZ w Koninie pod patronatem Jego Magnificencji prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Podczas wystąpienia byli obecni pracownicy znamienitych polskich uniwersytetów, doktoranci, reprezentanci władz samorządowych, dyrektorzy oraz nauczyciele.

Jak radzić sobie z lękiem językowym?

Skuteczne strategie uczenia się to tematyka wykładów, jakie  odbyły się 29.11.2017 r. w auli naszej szkoły dla uczniów klas I oraz III. Wykłady zostały przeprowadzone przez dr Joannę Chojnacką-Gärtner, pracownika naukowego Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Uczniowie  klas III mieli możliwość dowiedzieć się, czym jest lęk językowy, czym jest spowodowany, jaki wpływ może wywrzeć na nas w codziennych sytuacjach oraz jak należy sobie z nim radzić. Natomiast uczniowie klas I poznali strategie uczenia się słownictwa. Dowiedzieli się również, które ze strategii są nieskuteczne. Wykłady zostały zorganizowane w ramach Patronatu językowego oraz naukowego, jakim I LO zostało otoczone przez PWSZ w Koninie.

Kolejny krok do nauczania dwujęzycznego w I LO!

Nauczycielki I LO, a dokładnie p. E. Bugaj, p. E. Jagiełło-Karpińska, p. A.Salzman, p. M. Siwińska-Wyrwa i p. D. Tęcza, które wzięły udział w szkoleniu nt. oceniania egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym organizowanym przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną w Koninie otrzymały potwierdzenie swoich kwalifikacji w postaci decyzji dyrektora OKE. Przypomnijmy, że umiejętności oceny egzaminu ustnego i pisemnego na tym poziomie pozwolą w przyszłości przygotować naszych uczniów do tego jakże wymagającego egzaminu z języka angielskiego, gdzie znajomość języka określa się na poziomie C1. Jesteśmy przygotowani na nowe wyzwanie!