Informacje 2020

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020r. – aktualizacja

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 ZAŁĄCZNIKI