Wymiana szkolna online?

I LO od blisko 30 lat organizuje międzynarodowe projekty uczniowskie. Mamy 2 szkoły partnerskie w Dolnej Saksonii i Bawarii. Koordynatorzy wymian i partnerstw szkół spotkali się podczas V Laboratorium Wymiany! Dwa kraje, cztery dni, blisko 150 uczestników, 12 warsztatów o różnej tematyce. Jaką wartość mają te projekty dla szkolnej społeczności? Jakie tematy można przenieść do przestrzeni online? Jak organizować współpracę partnerską w czasie pandemii? Były to niektóre z kwestii, które poruszano w czasie tygodnia Laboratorium Wymiany organizowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele p. Marzena Grzybowska oraz p. Grzegorz Szopa.

Laboratorium wymiany w I LO?

5 i 6 listopada w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się doroczny kongres PNWM „Laboratorium Wymiany” dla ponad 200 nauczycieli i innych organizatorów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec. Tematykę przewodnią spotkania stanowiły nauka, technologia, inżynieria, matematyka i przedmioty artystyczne, czyli tak zwane STEAM. Podczas dyskusji i warsztatów uczestnicy kongresu wspólnie pracowali nad nowymi pomysłami, tematami i metodami na projekty, a także wymieniali się doświadczeniami. Pochylili się między innymi nad takimi kwestiami: różnorodność społeczna, prawa dziecka i inkluzja, kompetencje społeczne, a także użycie metod naukowych oraz narzędzi internetowych podczas wymiany czy zdobywanie środków finansowych na projekty. Przesłaniem kongresu było zwrócenie uwagi na miejsce i rolę polsko-niemieckiej wymiany w szkole. Naszą szkołę reprezentowała Marzena Grzybowska.

Wokół prawa w Kręgu z Krzyżowej – III seminarium prawnicze

30-osobowa grupa młodzieży z I LO oraz z partnerskiej szkoły w Celle w asyście 10 sędziów z Dolnej Saksonii i z Dolnego Śląska wzięła udział w III seminarium prawniczym w Międzynarodowym Domu Spotkań w Krzyżowej, gdzie podczas II Wojny Światowej działał niemiecki ruch oporu skupiony wokół właściciela majątku Helmuta Jamesa von Moltke zwanym „Krąg w Krzyżowej”. Uczniowie brali udział w 4 autentycznie przeprowadzonych rozprawach cywilnych wcielając się w role orzekających i pozwanych. Symulacje rozpraw sądowych miały szeroki wymiar edukacyjny, bowiem uczniowie śledzili proces krok po kroku, otrzymywali wyjaśnienia i uzasadnienie wyroku zaglądając za kulisy pracy wszystkich stron na sali sądowej. Współpraca prawna między sądami w Brunszwiku oraz Wrocławia trwa od 25 lat. Czuliśmy się zaszczyceni mogąc być uczestnikami tego jubileuszu. Dodatkową wartością spotkania była wizyta w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu, gdzie gospodarz spotkania podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem w dyplomacji. Młodzież warsztatowo uczyła się o swoich krajach, obejrzała wystawę historyczną o stosunkach polsko-niemieckich „Odwaga i Pojednanie”, wspólnie czytała wzruszające listy państwa von Moltke pisane przed egzekucją, spotkała się z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska.

Pierwsze polsko-niemieckie seminarium prawnicze odbyło się w 2013, drugie w 2016. Trzecie 5-dniowe spotkanie miało miejsce w trzecim tygodniu października i również zostało sfinansowane przez Kancelarię Ministerstwa Sprawiedliwości Dolnej Saksonii oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Wizerunkowo wsparł nas Urząd Miasta Konina, za co serdecznie dziękujemy. Opiekunem seminarium jest Marzena Grzybowska.

Rajd po The Story of Berlin w świątecznym klimacie!

Jak nasi sąsiedzi spędzają adwent, czym głównie żyją, czy są równie zabiegani jak my? Mogli to zobaczyć i przeżyć uczestnicy wyjazdu studyjnego do Berlina. Świąteczne jarmarki rzeczywiści budują nastrój. Historia relacji polsko-niemieckich po 1945, klimat zimnej wojny, podziały, wojny i dramaty ludzkie to drugie tło naszego wyjazdu. Odwiedziliśmy miejsce pamięci Muru Berlińskiego oraz muzeum The Story of Berlin, gdzie uczniowie brali udział w rajdzie edukacyjnym. Podróże kształcą, dobrze zmieniać perspektywę.

Kongres Wymiany Polsko-Niemieckiej Austauschlabor 2017 w Berlinie za nami

Wykłady, warsztaty i wymiana doświadczeń ludzi zaangażowanych w budowanie partnerskich relacji polsko-niemieckich to w skrócie idea przygotowanej przez PNWM konferencji, w której udział wzięło ponad 200 nauczycieli z Polski i RFN. Były to dwa dydaktycznie cenne dni, a także spotkanie z zarządem i pracownikami Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która od ćwierćwiecza już wspiera corocznie organizowane przez I LO programy wymian polsko-niemieckich. I LO reprezentowane było przez p. M. Grzybowską i G.Szopę.