Wokół prawa w Kręgu z Krzyżowej – III seminarium prawnicze

30-osobowa grupa młodzieży z I LO oraz z partnerskiej szkoły w Celle w asyście 10 sędziów z Dolnej Saksonii i z Dolnego Śląska wzięła udział w III seminarium prawniczym w Międzynarodowym Domu Spotkań w Krzyżowej, gdzie podczas II Wojny Światowej działał niemiecki ruch oporu skupiony wokół właściciela majątku Helmuta Jamesa von Moltke zwanym „Krąg w Krzyżowej”. Uczniowie brali udział w 4 autentycznie przeprowadzonych rozprawach cywilnych wcielając się w role orzekających i pozwanych. Symulacje rozpraw sądowych miały szeroki wymiar edukacyjny, bowiem uczniowie śledzili proces krok po kroku, otrzymywali wyjaśnienia i uzasadnienie wyroku zaglądając za kulisy pracy wszystkich stron na sali sądowej. Współpraca prawna między sądami w Brunszwiku oraz Wrocławia trwa od 25 lat. Czuliśmy się zaszczyceni mogąc być uczestnikami tego jubileuszu. Dodatkową wartością spotkania była wizyta w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu, gdzie gospodarz spotkania podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem w dyplomacji. Młodzież warsztatowo uczyła się o swoich krajach, obejrzała wystawę historyczną o stosunkach polsko-niemieckich „Odwaga i Pojednanie”, wspólnie czytała wzruszające listy państwa von Moltke pisane przed egzekucją, spotkała się z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska.

Pierwsze polsko-niemieckie seminarium prawnicze odbyło się w 2013, drugie w 2016. Trzecie 5-dniowe spotkanie miało miejsce w trzecim tygodniu października i również zostało sfinansowane przez Kancelarię Ministerstwa Sprawiedliwości Dolnej Saksonii oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Wizerunkowo wsparł nas Urząd Miasta Konina, za co serdecznie dziękujemy. Opiekunem seminarium jest Marzena Grzybowska.