Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie powstało w 2019 roku z inicjatywy emerytowanych i obecnych nauczycieli liceum, absolwentów, uczniów i rodziców.

Celem stowarzyszenia jest „utrzymywanie i kultywowanie więzi koleżeńskich absolwentów i sympatyków I LO”, a także podejmowanie różnych działań na rzecz szkoły, w tym m.in. dokumentowanie i popularyzowanie historii szkoły, udział we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego szkoły, inicjowanie i organizowanie działań na rzecz społeczności szkoły, inspirowanie młodych absolwentów do podejmowania działalności gospodarczej czy też współpraca z władzami szkoły i wsparcie materialne oraz osobowe przy pracach renowacyjnych, konserwatorskich i remontowych.

Więcej informacji na stronie: stowarzyszenie1lokonin.pl

Newsletter

Pozostań na bieżąco ze sprawami stowarzyszenia i szkoły. Będziemy przesyłać jedną wiadomość miesięcznie z najciekawszymi wiadomościami!

stowarzyszenie1lokonin.pl/newsletter

Wsparcie

Aby wesprzeć działalność stowarzyszenia, możesz przelać dowolną kwotę na konto:

49 1140 2004 0000 3402 7937 9946

Tytuł: Darowizna na cele statutowe

Możesz odliczyć darowiznę od podatku w swoim zeznaniu PIT.

Wpłaty przeznaczamy na działalność statutową stowarzyszenia. Zobacz:

stowarzyszenie1lokonin.pl/cele-statutowe

stowarzyszenie1lokonin.pl/aktualnosci

Dotychczasowe działania

Renowacja zabytkowego fortepianu marki Bechstein

Od marca 2019 roku podejmujemy działania na rzecz renowacji zabytkowego fortepianu marki Bechstein, stojącego w auli naszego liceum. Remont instrumentu został zgłoszony do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 

Obecnie zbieramy na renowację instrumentu tutaj: https://zrzutka.pl/cp7hya

 https://www.facebook.com/koninskibechstein

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/120461/konin_przedwojenny_fortepian_ma_szanse_odzyskac_dawny_blask

Spektakl A. Osiecka

7 marca 2020 roku, dzień przed rocznicą śmierci poetki, zorganizowaliśmy koncert piosenek Agnieszki Osieckiej. Przygotowany został przez uczniów naszego liceum pod opieką prof. prof. Barbary Budynek oraz Doroty Romańczuk-Klaczek. Aula I Liceum znów zatętniła kulturą i wypełniła się widzami po brzegi. Cały dochód ze spektaklu przeznaczyliśmy na remont fortepianu Bechsteina. 

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/126260/konin_piosenki_agnieszki_osieckiej_wybrzmia_w_murach_i_lo

Nagranie koncertu: https://www.facebook.com/MalowanyKonin/videos/661368784624093

https://www.facebook.com/absolwenci1lokonin/posts/129022778659568


Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ma na celu utrzymywanie i kultywowanie więzi koleżeńskich absolwentów i sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie oraz podejmowanie różnorodnej działalności na rzecz Szkoły, a w szczególności:

 1. aktywizowanie i inspirowanie absolwentów i sympatyków do działań na rzecz wszechstronnego rozwoju Szkoły,
 2. dokumentowanie i popularyzowanie historii Szkoły, jej zasłużonych Profesorów i absolwentów,
 3. udział we wszystkich współczesnych dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego Szkoły,
 4. kształtowanie postaw patriotycznych środowiska absolwentów i sympatyków Szkoły oraz jej uczniów,
 5. współdziałanie w zakresie pomnażania dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły,
 6. pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia,
 7. kreowanie dobrego wizerunku oraz promocja Szkoły,
 8. inicjowanie i organizowanie działań na rzecz społeczności Szkoły,
 9. promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów Szkoły i pomoc w ich rozwijaniu,
 10. współpraca z władzami Szkoły przy realizacji zadań, jakie przed nimi stoją, w tym wsparcie materialne oraz osobowe przy pracach renowacyjnych, konserwatorskich oraz remontowych przeprowadzanych na terenie Szkoły,
 11. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających młodym ludziom, w szczególności należącym do społeczności Szkoły, spełnianie funkcji społecznych i zawodowych,
 12. inspirowanie młodych absolwentów do podejmowania działalności gospodarczej,
 13. promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej,
 14. nawiązywanie kontaktów z absolwentami. (Statut Stowarzyszenia §7)

Numer konta i KRS

mBank  49114020040000340279379946  KRS 0000783406

Deklaracja członka Stowarzyszenia

Formularz zgłoszeniowy

Po wypełnieniu powyższego formularza na podany adres wyślemy papierową formę deklaracji, którą należy wypełnić, podpisać i odesłać do Szkoły listem tradycyjnym lub przesłać skan na adres mailowy: stowarzyszenie@1lokonin.pl

Adres pocztowy szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul.
Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin.

Warunki członkostwa:

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, będąca absolwentem lub sympatykiem I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, wyrażająca pragnienie współdziałania w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, której pisemna deklaracja została zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie miesiąca od dnia złożenia deklaracji. Do podjęcia uchwały niezbędna jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec, spełniający warunki zapisane w pkt 1.  (Statut Stowarzyszenia §10)

Statut

Statut Stowarzyszenia absolwentów i sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

RODO