Sztandar

Komitet Fundacyjny Sztandaru

21 września 1968 roku, równo 45 lat temu w I Zjeździe Absolwentów wzięło udział 400 osób. W trakcie tego Zjazdu miało miejsce kilka podniosłych uroczystości. Jedną z nich było nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki, Komitet Rodzicielski wraz z uczestnikami Zjazdu ufundowali szkole sztandar. Ten sam sztandar towarzyszy obchodom 150-lecia Szkoły w 2013r. Jesteśmy ze swego Sztandaru bardzo dumni, w ciągu 45 lat był z nami, w słońcu i słocie służył swej szkolnej społeczności, poszarzał i poblakł, odczuł trudy swej służby, czas aby mógł godnie spocząć w zasłużonej gablocie. Jubileusz 150-lecia Szkoły jest okazją do zapoczątkowania składu zacnego Komitetu Fundacyjnego Sztandaru, który stanie na służbie na kolejne pół wieku.

Serdecznie dziękuję Darczyńcom, zapraszam do Komitetu Fundacyjnego Sztandaru

(Rada Rodziców IL Liceum im. T. Kościuszki w Koninie, BS Konin, nr rachunku 08 8530 0000 0000 0114 2000 0001 z dopiskiem „Sztandar”).

1. Witold Czarnecki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kazimierz Pałasz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

3. Wojciech Adaszewski, wiceprezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP, prezes Oddziału ZNP w Koninie.

4. Elżbieta Siudaj-Pogodska, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie.

5. Prof.dr hab. Inż. Józef Wiesław Modelski – absolwent I Liceum, członek Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Instytutu Radioelektroniki, Politechnika Warszawska.

6. Alina, Stanisław, Radosław, Joanna, Iga Sroczyńscy.

7. Jarosław Kurzawa, przewodniczący Rady Rodziców I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie.

8. Gerard Czaja , absolwent 1977, Prezes Zarządu Soda Polska CIECH S.A.

9.. Barbara, Bartłomiej, Andrzej Mellerowie.

10. Jadwiga Naskręcka.

11. dr Tomasz Tupalski z rodziną Tupalskich.

12. Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół:

  • Zespół Szkół Górniczych i Energetycznych w Koninie
  • III Liceum w Koninie
  • II Liceum w Koninie
  • Zespół Szkół Budowlanych w Koninie
  • Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie
  • Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie
  • Zespół Szkół CKU w Koninie
  • Gimnazjum nr 2 w Koninie
  • Gimnazjum nr 7 w Koninie
  • Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie