Grupy dwujęzyczne

 

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych

I termin: 4 czerwca 2024, godz. 16.00 (w budynku I LO)

II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do próby w I terminie):
20 czerwca 2024, godz. 9.00 (w budynku I LO)

 

Możliwość wyboru grupy dwujęzycznej w klasach 1A, 1B i 1C. Docelowy poziom języka angielskiego to C1+ (C2 w zakresie rozumienia wypowiedzi). Przedmioty nauczane dwujęzycznie to biologia, geografia lub informatyka na poziomie podstawowym. 

If you have always been interested in English, you are welcomed to join our bilingual class. Here you can get prepared for further development in your major subjects in Polish, which means much better preparation for your final exams! But you can also improve your language skills by studying the language itself as well as by studying Geography/ Biology/Computer science in English. In this way, you may easily develop your vocabulary and communication skills.

  • przedmioty rozszerzone: 2 przedmioty zgodne z wybranym profilem oraz język angielski
  • przedmioty uzupełniające: zgodne z wybranym profilem
  • przedmioty nauczane dwujęzycznie: 2 przedmioty w zależności od profilu (biologia/informatyka/geografia/)
  • możliwość dalszej edukacji: studia np. zgodne z profilem a ponadto filologia angielska i inne kierunki, na które liczy się wynik z matury na poziomie dwujęzycznym, podjęcie studiów za granicą.