Projekty międzynarodowe

  1. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży ze szkołą w Celle, Niemcy (od 1991)

  2. Projekt „Preserving the past, confronting with the present to create the future together” zrealizowany we współpracy z 8 szkołami europejskimi, koordynowany przez szkołę portugalską (2004-2007)

  3.  Polsko-niemiecka wymiana młodzieży ze szkołą w Ingolstadt, Niemcy (od 2008)

  4. Projekt Comenius Regio „Modern Approach Towards Education Promotion” zrealizowany we współpracy ze szkołą w Joniskis (Litwa), Wydziałem Oświaty w Koninie i MODN w Koninie (2009-2011)

  5. Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Towards a European Identity” zrealizowany we współpracy z 5 szkołami europejskimi, koordynowany przez szkołę niemiecką (2010-2012)

  6. Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Towards a European Rememberance” zrealizowany we współpracy z 3 szkołami europejskimi, koordynowany przez szkołę niemiecką (2012-2014)

  7. Projekt dla nauczycieli I LO „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń” w ramach programu PO WER (2014-2016)

  8. Projekt dla nauczycieli I LO „Dwujęzyczność w I LO przyszłością nauczycieli i uczniów” PO WER (2016-18)