Nauczyciele

Profesor Ireneusz Sarbak

Urodził się  28 marca 1923r. w Sługocinku. W latach 1949 – 1952 studiował na Wydziale Przyrodniczym Wyższej Szkoły  Pedagogicznej w Gdańsku. Pan Profesor, w ciągu kilkudziesięciu lat pracy w I Liceum uczył chemii około 5000 uczniów. Jest niewątpliwie legendą naszej szkoły; doskonały znawca swej dziedziny, ale także wspaniały wychowawca – zawsze dostrzegał w ludziach to co dobre i wartościowe. Na lekcjach pana Profesora, pojęcia chemiczne i trudne zadania okazywały się być zrozumiałe nawet dla humanistów. We wspomnieniach absolwentów, cały czas tkwią jego słynne powiedzenia takie jak „Do stu piorunów!”, „Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z Ciebie oficera”.  Pan Profesor Ireneusz Sarbak zmarł 15 grudnia 2008r., a z inicjatywy jego uczniów powstała tablica pamiątkowa, którą możemy podziwiać przy pracowni chemicznej.

Profesor Witold Sztark

Sylwetka Profesora Witolda Sztarka, emerytowanego nauczyciela I LO im. T. Kosciuszki w Koninie, którego tablica pamiątkowa zostanie uroczyście odsłonięta na fasadzie budynku naszej szkoły w dniu 1 września 2018 roku.
Witold Sztark urodził się w Koninie 10 marca 1894 r. z Daniela i Natalii z domu Petschke/Peczke, małżonków Sztark, potomków przybyłych z krajów niemieckich osadników wyznania ewangelicko-augsburskiego. Starszy brat Witolda, Heliodor Sztark (ur. w Koninie w 1886 r.), był w latach 1919-1945 dyplomatą i pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, pełniąc funkcję konsula generalnego m.in. w Leningradzie, Szczecinie , Wiedniu i Pittsburghu (USA). Witold Sztark edukację rozpoczął w szkole elementarnej w Koninie. W latach 1905-1908 uczęszczał do Szkoły Handlowej w Kaliszu, a w latach 1908-1912 kontynuował naukę w Szkole Realnej w Równem na Wołyniu. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Kijowie. Przebywając z dala od Konina zachował jednak żywe związki z rodzinnym miastem. Nazwisko Witolda Sztarka figuruje wśród członków założycieli powstałego w 1913 r. konińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Więcej można przeczytać w artykule Pana Piotra Rybczńskiego  czytaj dalej…