Klasa II


Klasaprofilwychowawcaprzedmioty rozszerzonejęzyki obceprzedmioty dodatkowe
IIAarystyczno-dziennikarskaMirosław Frączakjęzyk polski
język angielski
historia
język angielski,
język hiszpański /język niemiecki
zajęcia artystyczne
IIBpsychologicznaWioleta
Orligóra
język polski
język angielski
biologia
język angielski,
język hiszpański /język niemiecki
zajęcia artystyczne
IICjęzykowo-prawnaArleta
Kędziora- Kurz
język angielski
historia
WOS
język angielski,
język niemiecki
IIDmedycznaMaria Sapikowskabiologia
chemia
język angielski,
język niemiecki
język angielski w medycynie,
wstęp do języka łacińskiego
IIEekonomicznaRenata Lasotamatematyka
geografia
informatyka
język angielski,
język niemiecki
ekonomia w praktyce, statystyka
IIFpolitechnicznaAgnieszka Rogowskamatematyka
fizyka
język angielski
język angielski,
język niemiecki