Klasy patronackie

CHEMIA

W dniu 28.10.2016r. Dziekan Wydziału Chemii UAM w Poznaniu prof. Henryk Koroniak przekazał na ręce pani dyrektor Elżbiety Świder list intencyjny, poświadczający nawiązanie współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii UAM a I LO. Klasy o profilu medycznym, objęte patronatem, będą miały okazję do dodatkowej aktywności naukowej, poprzez uczestnictwo w warsztatach laboratoryjnych, wykładach i sympozjach naukowych. Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia!
                                       

JĘZYK ANGIELSKI

W dniu 16 stycznia 2017 r. prof. dr hab. Mirosław Pawlak – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz mgr Elżbieta Świder – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie  podpisali porozumienie, na mocy którego uczniowie naszego liceum, otoczeni opieką językową przez PWSZ Konin, będą mogli w dalszym ciągu brać udział w organizowanych przez pracowników naukowych i studentów filologii wydarzeniach tj. wykładach, warsztatach czy konkursach językowych.  Tego typu współpraca została zapoczątkowana w roku 2015. Niewątpliwie jej nowym elementem jest fakt, że PWSZ w Koninie, Wydział Filologii, otoczy opieką naukową nauczycieli I LO głównie w zakresie merytorycznego przygotowania do nauczania dwujęzycznego. W ramach tej współpracy nauczyciele I LO będą mieli możliwość brania udziału w spotkaniach naukowych, korzystania z konsultacji metodyków Wydziału Filologii, a także uczestniczenia w wypracowanej wspólnie ofercie intensywnych szkoleń dotyczących  m.in. metod i form pracy stosowanych w nauczaniu dwujęzycznym. Obie strony są otwarte na nowe działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia.

                                        

 

JĘZYK POLSKI

Klasa patronacka na dobre już wpisała się w „pejzaż” I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie. Inicjatywa współpracy narodziła się już w 2008 roku. Na zaproszenie jednej z polonistek, absolwent szkoły Tomasz Umerle, wtedy jeszcze uczestnik studiów doktoranckich na Filologii Polskiej Uniwersytetu w Poznaniu, rozpoczął cykl spotkań z uczniami jednej z klas humanistycznych. Przez trzy lata uczniowie tej klasy uczestniczyli w zajęciach i warsztatach literackich. Zaczynaliśmy więc od zajęć doskonalących kreatywność i sprawność pióra. Zajęcia spodobały się na tyle, że zaczęliśmy myśleć o nawiązaniu stałej współpracy z pracownikami Filologii Polskiej, którzy spotykaliby się z naszymi uczniami o zainteresowaniach humanistycznych.
W roku 2010 została podpisana oficjalna umowa o współpracy i objęciu patronatu przez pracowników UAM nad naszymi uczniami. Co nam to daje? Dzięki tej współpracy mamy możliwość stałych spotkań z pracownikami Wydziału, możliwość korzystania z biblioteki Filologii Polskiej i opiekę merytoryczną pracowników przy pisaniu prac konkursowych i olimpijskich. Do chwili obecnej kilka roczników Liceum miało możliwość wysłuchania naprawdę fantastycznych wykładów. Największy entuzjazm budziły zawsze wykłady pana doktora Macieja Parkitnego – fantastycznie prezentującego najpierw twórczość  Jana Kochanowskiego a później Ignacego Krasickiego. Uczniowie nie przypuszczali nawet, że z taką pasją można mówić o literaturze dawnej. Wśród poruszanych tematów znalazły się również te z zakresu języka np. dotyczące pochodzenia języków europejskich, poprawności językowej czy synonimów. Uczniowie spotkali się z tłumaczką z języka niemieckiego i wysłuchali jej refleksji na temat przekładów.  Niezmiernie ciekawe dla uczniów okazały się warsztaty poświęcone poszczególnym gatunkom literackim, zwłaszcza grotesce, tym bardziej, że były połączone z prezentacją sztuk plastycznych. Dużym przeżyciem intelektualnym był wykład poświęcony związkom literatury i malarstwa. Entuzjastycznie przyjęto warsztaty poświęcone kwestii „superbohatera” w literaturze, zakończone zaproszeniem na warsztaty odbywające się już na uczelni.
Ostatni rok współpracy odbywa się na innych zasadach – projekt ewoluował i zajęcia na zmianę odbywają się u nas w szkole i na Wydziale Filologii Polskiej w Poznaniu. Tegoroczny temat jest fantastyczny – zajmujemy się odczytywanie na nowo wielu znanych baśni europejskich. Kim jest kulturze europejskiej Czerwony Kapturek, Kopciuszek czy Roszpunka? Jaka symbolika kryje się za tymi baśniowymi postaciami? Uczestnicy projektu już to wiedzą, być może i Was to zainteresuje. Obecnie klasa patronacka przygotowuje się do udziału w czerwcowej sesji naukowej, gdzie zaprezentujemy efekty naszej własnej kreatywnej  pracy badawczej – pokażemy naszą kreatywność i nieograniczoną pomysłowość prezentując nasze  współczesne wersje baśni o Jasiu i Małgosi, małej Syrence czy Pięknej I Bestii. Współpraca zaowocowała sporą gromadką naszych absolwentów, którzy zostali studentami swoich szkolnych wykładowców ale już na Wydziale Filologii Polskiej.