Projekt przyrodniczo-matematyczny

    Nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn. “Wykorzystanie metody eksperymentu  
w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”.

Całkowita wartość projektu wynosi 135 348,33zł

Kwota dofinansowania wynosi 128 022,93zł

        Pieniądze pozyskane z projektu zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych, pracowni fizyki oraz matematyki. W ramach projektu, uczniowie klas I i II będą korzystali z bezpłatnych zajęć dodatkowych z biologii, chemii, fizyki i matematyki. Zajęcia rozpoczną się 7 grudnia 2020r. i będą prowadzone do końca roku szkolnego. W następnym roku szkolnym zajęcia będą kontynuowane. Nowoczesny sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne,  zakupione za środki otrzymane z projektu, pozwolą na zorganizowanie ciekawych zajęć o charakterze praktycznym, warsztatowym. Uczniowie będą mogli samodzielnie wykonywać doświadczenia, prowadzić obserwacje i eksperymenty naukowe, korzystając z nowoczesnych narzędzi takich jak tablice multimedialne, wizualizery, mikroskopy cyfrowe i tablety graficzne.  

Kierownikiem projektu jest Dyrektor szkoły pani Elżbieta Świder.

Koordynatorem projektu jest pan Michał Różycki, absolwent naszej szkoły.

Koordynatorem projektu w szkole jest pani Dorota Wapniarska.

       Dziękujemy panu Michałowi Różyckiemu i pani Beacie Prusiewicz za pomoc w redagowaniu wniosku
i opiekę merytoryczną na etapie negocjacji.