„Laboratorium biologiczne” w I LO

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn. „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”. 

W grudniu 2020 roku rozpoczęły się zajęcia z biologii, chemii, fizyki w medycynie, astronomii oraz matematyki. Uczniowie pracują w grupach po 12 osób. Zajęcia odbywają się w systemie zdalnym, jednak nie brakuje w nich elementów praktycznych. Uczniowie samodzielnie planują, a następnie wykonują doświadczenia, pod czujnym okiem nauczyciela. Na podstawie uzyskanych wyników, formułują wnioski. Uczą się także prezentować wyniki w postaci schematów, tabel i wykresów.

Za pieniądze z projektu zostało zakupione nowoczesne, przenośne dygestorium do pracowni przyrodniczej, dzięki któremu uczniowie będą mogli wykonywać doświadczenia zarówno chemiczne jak i biologiczne. Zamawiane są kolejne pomoce dydaktyczne do trzech pracowni – przyrodniczej, fizycznej oraz matematycznej. Wyposażenie sal obejmuje także sprzęt audiowizualny taki jak: tablice multimedialne, wizualizery, laptopy, tablety i urządzenia wielofunkcyjne. Klasy są pięknie odświeżane, więc nowy sprzęt będzie prezentował się w nich wspaniale. 

Uczniowie chętnie dzielą się wynikami swojej pracy. Poniżej znajdują się zdjęcia przedstawiające rezultaty pracy uczniów na zajęciach z biologii  „Laboratorium biologiczne”.

„Izolacja DNA z liści spichrzowych cebuli zwyczajnej”
„Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych”
„Wpływ pH środowiska na barwę antocyjanów zawartych w soku z kapusty czerwonej”