Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:
1.  Julia Wawrzyniak 2AG
2.  Bartosz Zandecki 2As

Liderzy (łącznicy z poszczególnych poziomów klas): 
1. Anna Raźna 1E – klasy pierwsze
2. Olga Gradecka 2Ag – klasy drugie po gimnazjum
3. Amelia Bączkowska 2Bs – klasy drugie po szkole podstawowej
4. Aleksandra Olejnik 3B – klasy trzecie

Kamil Jaworski – koordynator

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
1. p. Arleta Wydrzyńska-Roszak
2. p. Iwona Bobin