Samorząd Uczniowski

Skład uczniowski:

  1. Zuzanna Kołata 2c – przewodniczący,
  2. Olga Gradecka 1ag,
  3. Nikola Maciaszek 1es,
  4. Julia Kotwas 2e
  5. Julia Kowalczykiewicz 3b

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

  1. p. I. Bobin,
  2. p. W. Piotrowski.