Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
1. Gracjan Pakulski klasa 3 Ds – zastępca przewodniczącego
2. Kamil Jaworski klasa 3 Es – przewodniczący SU
3. Oliwia Szwat klasa 3 Cs – zastępczyni przewodniczącego 
Liderzy (łącznicy z poszczególnych poziomów klas): 
Zofia Szofer 1D – klasy pierwsze
Anna Raźna 2E – klasy drugie
Agata Otłuszyk – 3As – klasy trzecie po szkole podstawowej
Olga Gradecka – 3Ag – klasy trzecie po gimnazjum 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Arleta Wydrzyńska-Roszak
p. Iwona Bobin