Samorząd Uczniowski

Laura Dworaczek – zastępczyni przewodniczącej 
Maria Bartczak – przewodnicząca SU
Sonia Korgul – zastępczyni przewodniczącej 
Tatiana Urbańska 1e – klasy pierwsze 
Agata Ołtuszyk 4a – klasy czwarte 
Zofia Szofer 2d – klasy drugie 
Anna Raźna 3e – klasy trzecie 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Arleta Wydrzyńska-Roszak
p. Iwona Bobin