Partnerzy I LO

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opieka nad klasami patronackimi (j.polski, chemia)
Patronat WA UAM nad klasami dwujęzycznymi
Edukacja globalna w I LO
Patronat Uczelni nad klasami I LO w Koninie
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie
Projekt przyrodniczo-matematyczny “Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”
Szkoła partnerska w Celle
Szkoła partnerska w Celle
Szkoła partnerska w Ingolstadt
Fundacja Świętego Mikołaja
Fundacja Świętego Mikołaja
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej