Kalendarium

1. Uroczyste odsłonięcie tablicy płk. Witolda Sztarka 1   września 2018
2. Rozpoczęcie roku szkolnego 3   września 2018
3. Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości 15 września 2018
4. Dzień Sybiraka 17 września 2018
5. Dzień Patrona – ślubowanie klas I oraz Dzień Edukacji Narodowej 12 października 2018
6. Jubileusz 155- lecia i VIII Zjazd Absolwentów 13 października 2018
7. Dzień dla Niepodległej – obchody Święta Niepodległości oraz akcja wspólnego śpiewania hymnu państwowego 9 listopada 2018
11:11 – Rekord dla Niepodległej
8. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2018
9. Ferie zimowe 14 –27 stycznia 2019
10. Klasyfikacja  śródroczna kl.1-3 29 stycznia 2019
11. Koniec I półrocza 2018/19 1 lutego 2019
12. Uroczystość poświęcenia ufundowanego przez absolwentów I LO sztandaru szkoły, przekazania sztandaru szkoły nowo wybranemu składowi pocztu oraz Polonez Maturzystów na Placu Wolności 17 kwietnia 2019

 

13. Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 16 kwietnia 2019
14 Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019
15. Absolutorium klas maturalnych 26 kwietnia 2019 godz. 16:00
16. Część pisemna egzaminu maturalnego od 6 maja 2019
17. Część ustna egzaminu maturalnego

 

▪      język polski:
od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja)
▪      języki obce nowożytne:
od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja)
18. Klasyfikacja końcoworoczna kl. 1-2 14 czerwca 2019 (piątek)
19. Boże Ciało 20 czerwca 2019
20. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019
21. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 25 czerwca 2019
22. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019
23. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

  • 2  listopada 2018 (piątek)
  • 2 stycznia 2019 (środa)
  • 2 maja 2019 (czwartek)
  • 6, 7, 8 maja 2019 – egzaminy pisemne z j. polskiego,  matematyki oraz j. angielskiego
24. Zmieniona organizacja zajęć: ▪      17 września – Dzień Sybiraka
▪      12 października – Dzień Patrona połączony z DEN
▪      11 listopada – Święto Niepodległości (niedziela) obchody szkolne przeniesione – na 9 listopada 2018 (piątek)
▪      6 grudnia Mikołajki na Placu Wolności- wybrane klasy
▪      21 grudnia – Koncert Wigilijny
▪      3-11 styczeń 2019 przeprowadzenie próbnych matur dla klas III
▪      14 lutego- Konkurs piosenki obcojęzycznej
▪      5  kwietnia – Drzwi Otwarte
▪      17 kwietnia uroczystość: poświęcenia ufundowanego przez absolwentów I LO sztandaru szkoły, przekazania sztandaru szkoły nowo wybranemu składowi pocztu oraz Polonez Maturzystów na Placu Wolności
▪      5 czerwca – Dzień Sportu połączony z  Dniem Talentu
▪      17-19 czerwca: diagnoza szkolna, lekcje dwujęzyczne, uzupełnienie podstawy programowej.

 

 Plan spotkań z rodzicami rok szkolny 2018/2019

I okres 2018/2019 (1 września 2018 – 1 lutego 2019)

18 września 2018
wtorek, godz. 16:30
spotkania informacyjne klasy I i II Klasy I

godz.16:30 – spotkanie rodziców kl. I  z dyrektorem
I LO w auli szkolnej
godz.17:30 – spotkania
z wychowawcami kl. I

Klasy II

godz.16:45 – spotkania
z wychowawcami klas II
godz.17:30 – spotkanie
w auli szkolnej

19 września 2018
środa, godz. 16:30
spotkanie informacyjne klasy III

oraz spotkanie Rady Rodziców

Klasy III

godz.16:30 – spotkanie
w auli szkolnej – procedury Matura 2018
godz.17:30 – spotkania
z wychowawcami kl. III

godz.18:00 – spotkanie wszystkich przewodniczących trójek klasowych  z dyrektorem
I LO oraz zarządem Rady Rodziców (świetlica szkolna)
– spotkanie Komitetu Studniówkowego

 23 października 2018 wtorek, godz. 16:30 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców świetlica szkolna
 23 października 2018

wtorek,
godz. 17:00-18:30

dyżur nauczycieli klasy I-III
 11 grudnia 2018
wtorek, godz. 16:30
wywiadówka śródokresowa dla kl. I-III dyżur nauczycieli
godz. 17:00 – 18:30
 31 stycznia  2019
czwartek, godz. 16:30
wywiadówka po I okresie klasy I-III 
 31 stycznia 2019
czwartek , godz. 18:00
     zebranie Rady Rodziców spotkanie wszystkich przewodniczących trójek klasowych  z dyrektorem
I LO  oraz zarządem Rady Rodziców  (świetlica szkolna)

  II okres 2018/2019
▪      kl. I – II  4 lutego – 21 czerwca 2019
▪      kl. III od 4 lutego do 26 kwietnia 2019

 12 marca 2019
wtorek, godz. 16:30 
 wywiadówka śródokresowa
klasy III
dyżur nauczycieli
godz. 17:00 – 18:30
14 maja 2019
wtorek, godz. 16:30
 wywiadówka śródokresowa
dla klas I – II
dyżur nauczycieli
godz. 17 – 18:30
  • Studniówka 16.02.2019 (sobota)