Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

 1.  
Rozpoczęcie roku szkolnego 2   września 2019 (pn)
2. Dzień Sybiraka 17 września 2019 (wt)
3. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2019 (pn)
4. Dzień Patrona- ślubowanie klas I 25 października 2019 (pt)
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2019
6. Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020
7. Klasyfikacja  śródroczna kl.1-3 21 stycznia 2020 (wtorek)
9. Koniec I półrocza 2019/20 26 stycznia 2020
9. Przekazanie sztandaru szkoły nowo wybranemu składowi pocztu oraz Polonez Maturzystów na Placu Wolności  22 kwietnia 2020 (środa)
10. Klasyfikacja końcowa klas maturalnych  21 kwietnia 2020 (wtorek)
11. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020
12. Absolutorium klas maturalnych  24 kwietnia 2020 godz. 16:00 (piątek)
13. Część pisemna egzaminu maturalnego od 8 czerwca 2020
     
15. Klasyfikacja końcoworoczna kl. 1-2 23 czerwca 2020 (wt)
16. Boże Ciało 11 czerwca 2020 (czw)
17. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  26 czerwca 2020 (pt)
18. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 30 czerwca 2020 (wt)
19. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020
20. Zmieniona organizacja zajęć:
 • 17 września – Dzień Sybiraka 
 • 14 października – DEN
 • 25 października Święto Patrona (piątek)
 • 11 listopada – Święto Niepodległości (poniedziałek) obchody szkolne przeniesione – na 12 listopada 2019 (wtorek)
 • 6 grudnia Mikołajki na Placu Wolności – wybrane klasy (piątek)
 • 20 grudnia – Koncert Wigilijny (piątek)
 • 18-22 listopada 2019 przeprowadzenie próbnych matur dla klas III
 • 14 lutego – Konkurs piosenki obcojęzycznej (piątek)
 • 15 kwietnia uroczystość: przekazania sztandaru szkoły nowo wybranemu składowi pocztu oraz Polonez Maturzystów na Placu Wolności (środa)
 • 17  kwietnia – Drzwi Otwarte (piątek)1 czerwca – Dzień Sportu połączony z  Dniem Talentu (poniedziałek)
 • 15-19 czerwca: diagnoza szkolna klasy I i II, lekcje dwujęzyczne, uzupełnienie podstawy programowej.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2  i 3 stycznia  2020 r. (czwartek, piątek);

 • 8, 9, 10  czerwca 2020 r. – egzaminy pisemne z języka polskiego,  matematyki oraz j. angielskiego;

 • 12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele).

 Plan spotkań z rodzicami rok szkolny 2019/2020
I półrocze  2019/2020 (1 września 2019 – 24 stycznia 2020)
17 września 2019

 

 

 

 

wtorek, godz. 16:30

 

spotkania informacyjne  

 

 

 

 

klasy I i II

 

Klasy I i II

 

 

 

 

godz.16:30 – spotkanie rodziców kl. I i II z dyrektorem I LO w auli szkolnej

godz.17:00 – spotkania z wychowawcami kl. I i II

19 września 2019

 

 

 

 

czwartek, godz. 16:30

spotkanie informacyjne 

 

 

 

 

klasy III

oraz spotkanie Rady Rodziców

Klasy III

 

 

 

 

godz.16:30 – spotkanie w auli szkolnej – procedury Matura 2020

godz.17:30 – spotkania z wychowawcami kl. III

 godz.18:00 – spotkanie wszystkich przewodniczących trójek klasowych z dyrektorem I LO oraz zarządem Rady Rodziców (świetlica szkolna)
– spotkanie Komitetu Studniówkowego

 22 października 2019 wtorek, godz. 16:30 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców świetlica szkolna 
 22 października 2019

 

 

 

 

wtorek, godz. 17:00-18:30

dyżur nauczycieli *  klasy I-III
 10 grudnia 2019
wtorek, godz. 16:30
wywiadówka śródokresowa 

 

 

 

 

dla kl. I-III

dyżur nauczycieli

 

 

 

 

godz. 17:00 – 18:30

 22 stycznia  2020
środa,
godz. 16:30
wywiadówka po I okresie klasy I-III 
22 stycznia 2020
środa,
godz. 17:00

 

 

 

 

 

zebranie Rady Rodziców spotkanie wszystkich przewodniczących trójek klasowych  z dyrektorem I LO  oraz zarządem Rady Rodziców
(świetlica szkolna)
  II okres 2019/2020

 

 

 

 

 • kl. I – II od 24 stycznia – 26 czerwca 2020
 • kl. III od 24 stycznia do 24 kwietnia 2020

10 marca 2020
wtorek, godz. 16:30 

 

wywiadówka śródokresowa

klasy III

 

dyżur nauczycieli

 

 

 

godz. 17:00 – 18:30͎

 

12 maja 2019
wtorek, godz. 16:30

 

wywiadówka śródokresowa
dla klas I – II
dyżur nauczycieli
godz. 17 – 18:30

      * po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym rodzica
z nauczycielem