Zespół kierowniczy

Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Świder

 

 

Wicedyrektor
mgr Emilia Bugaj

Wicedyrektor
mgr Magdalena Siwińska-Wyrwa