Zespół kierowniczy

 

Dyrektor szkoły
mgr Emilia Bugaj

Wicedyrektor
mgr Magdalena Siwińska-Wyrwa

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Rogowska