Zespół kierowniczy

Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Świder

 

 

Wicedyrektor
mgr Emilia Bugaj