Zespół kierowniczy

Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Świder

Wicedyrektor
mgr Emilia Bugaj

Wicedyrektor
mgr Lilia Bąkowska-Rybak