Zespół kierowniczy

Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Świder

Wicedyrektor
mgr Emilia Bugaj