Zespół kierowniczy

Dyrektor szkoły

mgr Elżbieta Świder

Wicedyrektor

mgr Emilia Bugaj