Pedagog szkolny

Pedagog szkolny w I LO organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców:

  • pracuje nad dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
  • organizuje skuteczną pomoc stypendialną i socjalną dla uczniów;
  • współpracuje z gimnazjami;
  • koordynuje współpracę z instytucjami zewnętrznymi (Sanepid, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja)
  • organizuje spotkania uczniów z przedstawicielami uczelni;
  • współorganizuje konkursy o tematyce profilaktycznej;
  • koordynuje wszelkie działania mające na celu niesienie pomocy uczniowi;
  • łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi;

Jeśli chcesz porozmawiać o czymś co budzi twój niepokój, masz problem, o którym trudno rozmawiać, oczekujesz pomocy lub zwyczajnie chcesz podzielić się swoimi radościami, sukcesami – serdecznie zapraszam do rozmowy.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

                     pon           8:00 – 12:00
                      wt             9:30 – 14:30
                      śr              9:30 – 14:30
                    czw            8:00 – 12:00
                      pt             9:00 – 13:00