Konkurs plastyczny ,,Moje spotkanie w muzeum”

W grudniu w Muzeum Okręgowym w Koninie został podsumowany konkurs plastyczny pt. ,,Moje spotkanie z muzeum”. Nagrodę w kategorii szkół ponadpodstawowych otrzymała Anna Ciepła, uczennica klasy I f I LO. Pod opieką pani Renaty Bielińskiej przygotowała na konkurs rysunek inspirowany wnętrzami dworku, który znajduje się na terenie muzeum w Gosławicach. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Nasze uczennice nagrodzone!

Przedstawicielka  Urzędu  Marszałkowskiego  w Poznaniu, pani Marzena Szczotka, wręczyła nagrody i dyplomy uczennicom Julii, Faustynie i Justynie z kl. 2d za zdobycie trzeciego wyróżnienia w konkursie ,,Nasz pomysł  na ochronę  środowiska”. Nasza drużyna pracowała  nad projektem “Drugie życie surowców wtórnych” pod kierownictwem  pani Iwony Czajkowskiej. Dzięki ich staraniom nasza szkoła otrzymała pamiątkową  tabliczkę za udział w rozpowszechnianiu działań  proekologicznych. Uroczystość odbyła się 16 grudnia 2020.

OGŁASZAMY ADWENTOWY KONKURS NA “KARTKĘ DLA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

W ramach konkursu czekamy na bożonarodzeniowe ilustracje – kartki świąteczne wykonane przez Was dowolną techniką w formacie A4. 

3 kategorie konkursu: 

  1. „Stajenka w Betlejem”
  2. „Biskup Święty Mikołaj i dzieci”
  3. „Świąteczny pejzaż zimowy”

Zgłoszenia należy wysłać pocztą elektroniczną na adres stypendia@mikolaj.org.pl do 16 grudnia 2020 r. oraz pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Koszykowa 24/7, 00-553 Warszawa również do 16 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o udziale w konkursie, a na zwycięzców w każdej z kategorii czekają drobne świąteczne upominki.  

25. edycja Olimpiady Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych rozstrzygnięta!

Tegoroczna olimpiada przebiegała pod hasłem ,,Mam pomysł na zdrowe i bezpieczne życie”. Do 10 listopada nasi uczniowie mogli wysyłać prace na Konkurs Plastyczny oraz brać udział w Teście Wiedzy – tym razem nietypowo – bo online. Celem olimpiady było zainteresowanie młodzieży profilaktyką zdrowotną zapobiegającą stosowaniu środków psychoaktywnych, wdrażanie do aktywnej promocji i edukacji zdrowotnej wśród rówieśników oraz rozwijanie umiejętności, wyobraźni i kreatywności poprzez wykonanie plakatów promujących zdrowy styl życia. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania!
Test Wiedzy: 
1. Martyna Kowalska, klasa 3BII 
2. Jacek Krupa, klasa 2Cg 
3. Marta Romanowska, klasa 3B
Konkurs Plastyczny:
1. Iwo Wótkiewicz 2Ag
2. Julia Szczepaniak 2Ag
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród!

Iwo Wótkiewicz 2Ag
Julia Szczepaniak 2Ag