Klasy dwujęzyczne odwiedziły Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu

W miniony czwartek, uczniowie klasy dwujęzycznej naszej szkoły mieli okazję odwiedzić Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dzień na Wydziale Anglistyki rozpoczął się od powitania przez naszą absolwentkę p. Ewę Tomczak-Łukaszewską, która jako pracownik WA UAM czuwa nad nami podczas każdej wizyty! Następnie uczestniczyliśmy w dwóch wykładach, które pozwoliły uczniom zgłębić zarówno historię Stanów Zjednoczonych, jak i współczesną kulturę amerykańską.

Pierwszy wykład, prowadzony przez prof. Jeffa Bremmera z USA, był poświęcony postaci Abrahama Lincolna i jego roli w Amerykańskiej Wojnie Secesyjnej. Profesor Bremmer, specjalista w dziedzinie historii USA, z pasją opowiadał o politycznych i społecznych przemianach, które miały miejsce w Ameryce w XIX wieku. Uczniowie mieli okazję nie tylko dowiedzieć się więcej o samej wojnie, ale również zrozumieć, jak Lincoln stał się jednym z najważniejszych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych.

Drugi wykład, prowadzony przez dr Małgorzatę Olczę, zatytułowany „Komiksiary: Kobiety niezależne o amerykańskim komiksie i kobiety w amerykańskim komiksie niezależnym”, przeniósł uczniów w zupełnie inną dziedzinę. Dr Olcza, ekspertka w dziedzinie kultury popularnej, przedstawiła rozwój postaci kobiecych w amerykańskim komiksie niezależnym. Analizując różnorodne przykłady, pokazała jak komiksy stały się platformą dla artystycznej i społecznej ekspresji kobiet, promując jednocześnie idee równości i niezależności.

Wizyta na Wydziale Anglistyki UAM nie tylko poszerzyła wiedzę uczniów o amerykańskiej kulturze i historii, ale również zainspirowała do dalszego eksplorowania języka angielskiego. Umowa patronacka między naszą szkołą a WA UAM otwiera przed uczniami nowe perspektywy akademickie i zawodowe, a my z niecierpliwością oczekujemy kolejnych wspólnych inicjatyw.

The International Virtual Exchange Project

Z dniem 1 maja 2024 r. po raz kolejny ruszaThe International Virtual Exchange Project. Projekt jest finansowany przez Uniwersytet Hosei w Tokio. Nasza szkoła weźmie w nim udział już po raz trzeci. Celem projektu jest głównie podniesienie kompetencji interkulturowych oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W projekcie bierze udział około 10 000 uczniów z różnych stron świata. W latach ubiegłych nasi uczniowie mieli możliwość poznania uczniów oraz studentów z Brazylii, Kolumbii, Chile, Japonii, Hiszpanii, Chin, Turcji oraz Meksyku. W tym roku nasza szkoła jest reprezentowana przez 8 uczniów klas III z językiem angielskim nauczanym na poziomie rozszerzonym. Odliczamy dni do rozpoczęcia projektu! Nad przebiegiem wszystkich prac czuwa dr Agnieszka Borowiak.

Spotkanie z poezją i muzyką w I Liceum: Portret kobiety

10 kwietnia nasza szkoła stała się areną niezwykłego wydarzenia pod hasłem „Portret kobiety w poezji i muzyce”. Było to spotkanie, które ukazało różnorodne oblicza kobiecości – od powagi przez szaleństwo, aż po delikatną niezależność i siłę.

Dzień rozpoczął się od wizyty wyjątkowych gości: Witolda Nowaka, zastępcy Prezydenta Konina, oraz przedstawicielek Konińskiej Rady Kobiet, którzy wraz z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami naszej szkoły mieli przyjemność słuchać wierszy i piosenek przedstawiających kobiecą naturę.

W drugiej części dnia odbyło się spotkanie z Danutą Olczak, cenioną poetką lokalną, która mieszka i tworzy w naszym mieście od ponad 40 lat. Danuta Olczak, autorka jedenastu tomików poezji i licznych artykułów, podzieliła się z nami swoimi przemyśleniami na temat pielęgnowania wewnętrznej siły niezbędnej do przezwyciężania codziennych trudności. Wydarzenie to było drugim w tym roku szkolnym spotkaniem z cyklu „Wiosenny bukiet poezji” z jej autorskiej serii „Cztery pory roku w poezji”.

Nasi uczniowie mieli również okazję do zaprezentowania wybranych wierszy Danuty Olczak, co było dla nich zaszczytem i możliwością rozwoju własnych zainteresowań literackich. Spotkanie zakończyło się wielkim aplauzem i poczuciem duchowego wzbogacenia. Był to dzień pełen inspiracji, refleksji oraz pozytywnej energii, który z pewnością na długo zostanie w pamięci uczestników.

Serdeczne podziękowania kierujemy do opiekunek projektu: Larysy Napierała-Gruszka, Joanny Adamczyk i Ewy Walczak, dzięki których zaangażowanie wydarzenie mogło się odbyć.

Chemia w praktyce

Chcielibyśmy się podzielić niezwykłym doświadczeniem, jakim było uczestnictwo grupy uczniów klasy 3E/3ED i 4D/4DD w warsztatach pt. „Chemia Organiczna” na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, które odbyły się 26 marca.

Nasi młodzież miała możliwość wykonywania różnorodnych eksperymentów, które nie tylko rozwijały ich zainteresowania naukowe, ale również poszerzały wiedzę z zakresu chemii organicznej. W trakcie warsztatów przeprowadzili szereg doświadczeń, takich jak otrzymywanie mydła, reakcje estryfikacji oraz wykonanie próby Trommera.

Dodatkowo, nasi uczniowie zgłębiali tajniki chemii organicznej poprzez odróżnianie alkoholi od fenoli oraz alkoholi monohydroksylowych od polihydroksylowych. Nie zabrakło także bardziej zaawansowanych eksperymentów, takich jak reakcje kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II), zasadą sodową i magnezem.

Ponadto, uczniowie mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę chemiczną w praktyce, wykrywając obecność skrobi w różnych produktach spożywczych.

Wyjątkowe doświadczenie uczestników było możliwe dzięki uprzejmości i zaproszeniu Pana Profesora UAM dr hab. Waldemara Nowickiego. Serdecznie dziękujemy za tę okazję do nauki i eksploracji świata chemii organicznej.

Warsztaty w ANS

Dnia 26 marca 2024 roku klasa medyczna II F miała zaszczyt uczestniczyć w niezwykłych zajęciach warsztatowych na wydziale pielęgniarstwa w ANS w Koninie.

Podczas tych zajęć nasi uczniowie mieli okazję nie tylko obserwować, ale również aktywnie uczestniczyć w różnorodnych działaniach. Jednym z głównych zadań było uczestnictwo w „Symulacji zachowań pielęgniarskich nad osobami z hipoglikemią”. To niezwykle wartościowe doświadczenie, które pozwoliło naszym uczniom lepiej zrozumieć specyfikę pracy pielęgniarskiej oraz sytuacje, z jakimi mogą się spotkać w przyszłej praktyce zawodowej.

Dodatkowo, nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić sale ćwiczeniowe dedykowane przyszłym kadrom medycznym. Była to doskonała okazja do zapoznania się z warunkami, w jakich będą przygotowywane do zawodu. Ponadto, podczas tych zajęć, uczniowie mieli możliwość mierzenia swoich podstawowych parametrów życiowych, takich jak saturacja krwi, przy pomocy oxymetru.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów za aktywne uczestnictwo w tych zajęciach oraz zaangażowanie w zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu medycyny i pielęgniarstwa. Dziękujemy także ANS w Koninie za zapewnienie takiej możliwości edukacyjnej dla naszych uczniów.

AI w życiu codziennym

26 marca nasza klasa akademicka Ib/Ibd miała przyjemność wziąć udział w fascynujących zajęciach prowadzonych przez dr. Grzegorza Pawłowskiego, wykładowcę z Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.

Podczas warsztatu zatytułowanego „Sztuczna inteligencja w nauce języków obcych” uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywać aplikacje oparte na sztucznej inteligencji w swoim codziennym życiu. Było to niezwykle inspirujące spotkanie, które otworzyło nas na nowe możliwości i perspektywy.

Serdecznie dziękujemy Panu doktorowi Pawłowskiemu za niezwykle ciekawe i pouczające zajęcia.

Młodzież I LO aktywnie w Światowy Dzień Wody!

22 marca 2024 roku, z okazji Światowego Dnia Wody, społeczność I Liceum Ogólnokształcącego z ogromnym zaangażowaniem wzięła udział w wyjątkowych obchodach tego ważnego dnia. Tydzień pełen edukacyjnych inicjatyw skierowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej został zakończony w piątek.

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość przejścia „ścieżki wodnej” rozmieszczonej w przestrzeni szkolnej, gdzie głównym punktem była wystawa plakatowa przygotowana przez Polską Akcję Humanitarną. Hasło przewodnie, „Woda dla pokoju”, niosło ze sobą przesłanie o konieczności dbania o równy dostęp do zasobów wodnych dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Plakaty zwracały uwagę na kluczowe kwestie ekologiczne, takie jak przyczyny i skutki deficytów wodnych oraz ich globalny wpływ na życie ludzi.

W ramach obchodów, w klasach przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne skoncentrowane na problematyce zrównoważonego rozwoju, ochrony zasobów wodnych oraz zrozumienia pojęć takich jak „ślad wodny” i „wirtualna woda”. Uczestnicy warsztatów zostali także uwrażliwieni na skutki kryzysu wodnego, który dotyka wiele regionów świata.

Jednocześnie, młodzież zorganizowała Globalną Kawiarenkę, a także przeprowadziła sprzedaż sadzonek i zbiórkę funduszy, co miało na celu wsparcie dostępu do wody w potrzebujących tego obszarach globu. Zaangażowanie uczniów zaowocowało zebraniem kwoty 655 PLN, która została przekazana na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Chcielibyśmy wyrazić nasze najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i uczestników akcji, których pasja i zaangażowanie przyczyniły się do podkreślenia znaczenia zasobów wodnych oraz potrzeby ich ochrony. Działania te są dowodem na to, że młodzież I LO ma nie tylko głęboką świadomość ekologiczną, ale także ogromne serce i chęć niesienia pomocy.

Święto poezji!

Miło nam poinformować, że 22 marca miało miejsce rozstrzygnięcie XXXIII Międzypowiatowego Konińskiego Konkursu Poetyckiego „Poezja młoda – poezja nowa”, zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie. W konkursie udział wzięli utalentowani uczniowie: Gabriela Grabarczyk, Weronika Piotrowska, Maja Kałkowska i Ksawery Stolarek, którzy otrzymali dyplomy i tomiki poezji za swoje zaangażowanie.

Następnie odbyły się warsztaty poświęcone Czesławowi Miłoszowi, prowadzone przez prof. Marcina Jaworskiego z UAM, oferujące głębsze zrozumienie twórczości noblisty.

Gratulujemy młodym poetom i życzymy dalszych literackich sukcesów oraz nieustającej inspiracji.

Koncert Wiosenny: spotkanie talentów w I LO!

Koncert Wiosenny, jego pierwsza edycja, był niezapomnianym przeżyciem dla samych uczestników i ich opiekunów ale także dla społeczności I LO! Było to spotkanie utalentowanych uczniów szkół podstawowych z naszego miasta i okolic zorganizowane w pierwszym dniu wyczekiwanej wiosny.

Serdeczne gratulacje należą się wszystkim uczestnikom konkursu wokalnego a szczególne wyróżnienie należy się Agacie Nawrockiej ze Szkoły Podstawowej w Skulsku, która zasłużenie zajęła pierwsze miejsce. Jej niezwykłe umiejętności wokalne poruszyły serca członków jury, a jej występ pozostawił niezapomniane wrażenie.

Drugie miejsce przypadło Zofii Oliwii Pawlik ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szczepidle. Oprócz II nagrody przyznanej przez jury, Zofia została również uhonorowana nagrodą publiczności, co stanowiło wielki komplement dla jej talentu wokalnego. Na trzecim miejscu podium znalazła się Alicja Kubsik z Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Jej występ był pełen emocji, co zasłużyło na uznanie ze strony jury.

Nasze jury nie mogło przejść obojętnie obok wyjątkowych talentów, dlatego przyznano również trzy wyróżnienia dla Mai Jarząbek ze Szkoły Podstawowej w Koziegłowach, Lidii Witkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie oraz Vanessy Laskowskiej ze Szkoły Podstawowej w Radolinie. Każda z tych uczennic pokazała niezwykły potencjał i pasję do muzyki, za co należą im się gorące gratulacje.

Warto zaznaczyć, że występy uczestników zostały ocenione przez profesjonalne jury. Pani Violetta Kozłowska, absolwentka I LO i laureatka festiwali muzycznych zarówno w kraju, jak i za granicą, była jednym z sędziów. Pan Alan Woźniak, również absolwent I LO, zasłynął ze zbierania funduszy na remont zabytkowego fortepianu marki Bechstein, który uświetnił wiele szkolnych uroczystości. Dołączyła do nich Pani Larysa Napierała-Gruszka, nauczycielka muzyki w I LO oraz śpiewu, skrzypiec i saksofonu w Społecznym Ognisku Muzycznym w Koninie. W skład jury weszły również Pani Wicedyrektor Agnieszka Rogowska, pasjonatka muzyki oraz Pani Olga Dudek, bardzo utalentowana uczennica I LO, znana ze swojej intensywnej działalności muzycznej.

Już teraz nie możemy się doczekać kolejnej edycji Koncertu Wiosennego, gdzie ponownie będziemy mieli okazję podziwiać niezwykłe młode talenty. Do zobaczenia za rok w I LO w Koninie!

O koncercie w mediach:

https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/koncert-wiosenny-w-i-lo.html  

https://www.lm.pl/aktualnosci/wiosenny-koncert-w-i-lo-na-scenie-wystapily-mlode-talenty