Warsztaty o wolności

Uczniowie I LO w Koninie gościli p. Jacka Michałowskiego, Szefa Biura Prezydenta RP poprzedniej kadencji, samorządowca, działacza opozycji, Dyrektora Programowego Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Inicjatywa 30. Rok Wolności jest otwartą platformą działania dla wszystkich – obywatelek i obywateli, organizacji pozarządowych, szkół, instytucji, gmin, firm – dla których ważna jest wolność. Dyskutowaliśmy o 30 latach wolności i samorządności w Polsce. Definiowaliśmy wartości fundamentalne dla starszych i młodszych, uzasadnialiśmy wybór. Była to ważna lekcja obywatelska i cenna wymiana myśli. Spotkanie zorganizowali p. Marzena Grzybowska i p. Jarosław Marzol.

Mamy świetnych recytatorów!

Sukces Olgi Gradeckiej z klasy artystycznej 2Ag przyniósł nam dużo radości. Olga zajęła III miejsce w XV Lirycznych Spotkaniach z Norwidem organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie. Recytatorkę doceniono, jak napisano w protokole jury, za wyrażenie w sposób spokojny i przekonujący tęsknoty za wartościami, którymi chcemy się kierować. Gratulujemy!  Życzymy kolejnych sukcesów!

Solidarność ma znaczenie – warsztaty z Polską Fundacją Schumana

24 marca grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez trenerów Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Poruszyliśmy kwestię faktów i mitów związanych z polityką spójności.

Dyskutowaliśmy o wartościach, które są podstawą tej polityki – jako najczęściej wskazywane były solidarność, odpowiedzialność społeczna, a także wolny rynek i konkurencja.

Wskazaliśmy na lokalny problem depopulacji miasta. Tworzyliśmy założenia lokalnych projektów – wśród nich m.in. modernizacja transportu publicznego i wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy z uwzględnieniem ekologii i cyfryzacji aktywności zawodowej. Interesował nas również dostęp do funduszy europejskich niwelujący dysproporcje społeczne.

Spotkanie z dwujęzycznością

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

W dniu 24 marca w I LO w Koninie odbył się wykład doktora Adama Świątka pt. “Dwujęzyczność szansą na lepsze życie: rola i znaczenie edukacji dwujęzycznej we współczesnym szkolnictwie”. Młodzież z pierwszych klas oddziałów dwujęzycznych oraz nasi goście specjalni – uczniowie ósmych klas Szkół Podstawowych w Koninie, mieli okazję wysłuchać ciekawostek na temat dwujęzyczności i jej zalet we współczesnym świecie. Jakie to zalety? Oto kilka najważniejszych:

  • uczniowie stają się bardziej kreatywni, otwarci na nowe doświadczenia i bardziej elastyczni w wykonywaniu zadań,
  • zyskują możliwość zdawania matury dwujęzycznej – dodatkowe punkty w rekrutacji na niektóre uczelnie, a także zwiększają swoje szanse na rynku pracy; często znajomość więcej niż jednego języka decyduje o przyjęciu do pracy,
  • zanika bariera komunikacyjna – przechodzimy płynnie z jednego systemu do drugiego.

Spotkanie odbyło się w ramach współpracy I LO z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie.