Spotkanie z poezją i muzyką w I Liceum: Portret kobiety

10 kwietnia nasza szkoła stała się areną niezwykłego wydarzenia pod hasłem „Portret kobiety w poezji i muzyce”. Było to spotkanie, które ukazało różnorodne oblicza kobiecości – od powagi przez szaleństwo, aż po delikatną niezależność i siłę.

Dzień rozpoczął się od wizyty wyjątkowych gości: Witolda Nowaka, zastępcy Prezydenta Konina, oraz przedstawicielek Konińskiej Rady Kobiet, którzy wraz z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami naszej szkoły mieli przyjemność słuchać wierszy i piosenek przedstawiających kobiecą naturę.

W drugiej części dnia odbyło się spotkanie z Danutą Olczak, cenioną poetką lokalną, która mieszka i tworzy w naszym mieście od ponad 40 lat. Danuta Olczak, autorka jedenastu tomików poezji i licznych artykułów, podzieliła się z nami swoimi przemyśleniami na temat pielęgnowania wewnętrznej siły niezbędnej do przezwyciężania codziennych trudności. Wydarzenie to było drugim w tym roku szkolnym spotkaniem z cyklu „Wiosenny bukiet poezji” z jej autorskiej serii „Cztery pory roku w poezji”.

Nasi uczniowie mieli również okazję do zaprezentowania wybranych wierszy Danuty Olczak, co było dla nich zaszczytem i możliwością rozwoju własnych zainteresowań literackich. Spotkanie zakończyło się wielkim aplauzem i poczuciem duchowego wzbogacenia. Był to dzień pełen inspiracji, refleksji oraz pozytywnej energii, który z pewnością na długo zostanie w pamięci uczestników.

Serdeczne podziękowania kierujemy do opiekunek projektu: Larysy Napierała-Gruszka, Joanny Adamczyk i Ewy Walczak, dzięki których zaangażowanie wydarzenie mogło się odbyć.