Lekcja otwarta

W czerwcu odbyła się w ILO lekcja otwarta biologii. Zajęcia poświęcone były owadom. Uczniowie obserwowali cechy budowy zewnętrznej i wewnętrznej karaczana argentyńskiego. Samodzielnie przeprowadzili sekcję owada tego gatunku pod okiem nauczyciela biologii p. Doroty Wapniarskiej. Lekcja prowadzona była w językach polskim
i angielskim. Pomysł na lekcję otwartą w klasie dwujęzycznej narodził się po wysłuchaniu wspomnień nauczyciela chemii p. Doroty Szewczyk-Bąkowskiej z pobytu w Irlandii w ramach projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER. Była to inspiracja do tego, aby zaprezentować pracę w klasach dwujęzycznych innym nauczycielom i podzielić się doświadczeniem związanym z używaniem języka obcego w nauczaniu biologii.

Podczas lekcji wykorzystano wizualizer i inne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu unijnego „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”.

 

Szkolimy się w Barcelonie

Nasze anglistki uczestniczą w projekcie „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 2022 i właśnie zakończyły pierwszy etap szkolenia biorąc udział w kursach “A European School for All Students” (Agata Salzman) oraz “Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development” (Edyta Jagiełło-Karpińska), na których poszerzały swoją wiedzę w zakresie edukacji włączającej oraz  wykorzystania technik mindfulness w klasie. 

“Barcelona zaskoczyła nas swoim smakiem, zapachem i kolorem, zachwyciła swoją energią i różnorodnością, a kursy, w których bierzemy udział w pierwszym tygodniu naszego pobytu w Hiszpanii, okazały się być wyjątkowo inspirujące. Szansa uczestniczenia w nich razem z nauczycielami z innych krajów (Słowenii, Finlandii, Słowacji) dodatkowo zapewnia nam możliwość szerszego spojrzenia na szkolną rzeczywistość, motywuje do poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań, które możemy wykorzystać w dalszej pracy z młodzieżą.”

www.dreamsart.pl

Myślenie projektowe…

Co ma wspólnego empatia z metodą projektu? Dlaczego wszelkie plany i prototypy należy od razu testować? O tym w praktyce mogli się przekonać uczniowie klasy IID podczas lekcji wychowawczej ,,O myśleniu projektowym słów kilka…” Na początek było trochę wspomnień z pobytu na kursie w Barcelonie, potem krótka prezentacja dotycząca pięciu najważniejszych etapów metody Design Thinking i zasad, jakimi należy się kierować. A potem przystąpiliśmy do działania, czyli projektowaliśmy układ naszej sali w taki sposób, aby jak najbardziej odpowiadał potrzebom uczniów podczas lekcji. Testowaliśmy nasze plany przestawiając ławki, krzesła, zdejmując obrazy i ryciny ze ścian. Było trochę hałasu i kurzu, nie obyło się bez sporów, ale co najważniejsze – uczniowie pokazali, że potrafią pracować w grupie.

Lekcję przygotowała p. Monika Lisiecka, uczestniczka projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 2020.

 

Odrobina psychologii

Dlaczego tak reaguję na mojego partnera? Czy ja unikam poznawania nowych osób? Czy ich obecność powoduje, że nie czuję się komfortowo? Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi na te pytania i inne znaleźli uczniowie klasy 1d na lekcji wstępu do psychologii. Rozpoczęliśmy od zapoznania się z teorią stylów przywiązania (The Attachment Theory; należy zauważyć, że te lekcje są częściowo realizowane z wykorzystaniem języka angielskiego) a następnie scharakteryzowaliśmy  zachowania w dorosłości mogące wynikać z poszczególnych stylów. Lekcję przygotowała p. M. Siwińska-Wyrwa, uczestniczka projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 2020. 

Spotkanie z Radą Seniorów Miasta Konina w I LO!

   W dniu 8 czerwca 2022 r. społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie miała przyjemność gościć przedstawicieli Rady Seniorów Miasta Konina oraz przedstawicielkę Młodzieżowej Rady Miasta Konina i Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Konin. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas. 

   Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczyła ochrony środowiska oraz ekologii. Mogliśmy wysłuchać przemówienia przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta Konina – Blanki Hardek z SP 12 w Koninie. Dowiedzieliśmy się jakie zagrożenia niosą za sobą zmiany klimatu czy zanieczyszczenie środowiska. Zadaliśmy sobie pytanie: Co możemy zrobić, aby powstrzymać i ochronić otaczający nas świat? Udzielono nam tej odpowiedzi – jak mówi Blanka: Nie jesteśmy bezradni! Nie musimy wcale być politykami albo miliarderami, aby robić coś znaczącego. Mamy na to wszystko wpływ jako kupujący, obywatele, uczniowie i dorośli.. Jeśli chodzi o zmiany klimatu, należy zacząć od małych kroków ku polepszeniu naszego wspólnego dobra. Zacznijmy od siebie, od zrobienia zakupów bez użycia plastiku, wykorzystania w swojej diecie większej ilości owoców czy warzyw, kończąc na aktywności społecznej. To właśnie aktywność społeczna daje nam możliwość organizowania festynów, brania udziału w przedsięwzięciach na terenie miasta, na przykład w Konińskim Budżecie Obywatelskim. Dzięki temu możemy mieć realny wpływ na to, co nas otacza. 

   Druga część odbyła się pod hasłem “Pozytywny wizerunek seniora”. Podczas spotkania zwrócono nam uwagę na bardzo ważny aspekt korzystania z wiedzy i doświadczenia seniorów. Pan Zygmunt Michalak, przedstawiciel Rady Seniorów Miasta Konina, zadał nam bardzo istotne pytanie: Czy seniorzy są potrzebni? Odpowiedź jest oczywista – tak! To im w większości zawdzięczamy otaczający nas świat, gdyż bardzo przyczynili się do rozwoju naszego miasta. Posiadają oni również wiele talentów: wydają książki, tworzą obrazy i rzeźby. Przy Radzie Seniorów Miasta Konina działa Orkiestra Seniorów, która jako jedyna w naszym regionie potrafi zagrać hymn Polski, ale także hymn Ukrainy. Jednym z gości był absolwent naszej szkoły, pan Eugeniusz Dziardziel, emerytowany nauczyciel, rzeźbiarz specjalizujący się w rzeźbie artystycznej i sakralnej. W swoich pracach wykorzystuje głównie drewno z małą ilością farby. Na ręce pani wicedyrektor, Emilii Bugaj przekazał społeczności szkolnej jedną ze swoich ostatnich prac. 

   Nie zabrakło również czasu na rozmowę na temat zdrowia, ponieważ seniorzy aktywnie działają również w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Zarządu Rejonowego w Koninie. Gościliśmy przedstawicielkę tego stowarzyszenia, panią Sabinę Samolej. Zwróciła naszą uwagę na istotny problem cukrzycy, która może wystąpić u każdego, nie zważając na nasz wiek. Ze spotkania wynieśliśmy wiedzę i nowe doświadczenia, więc długo o nim nie zapomnimy. To właśnie takie spotkania uświadamiają nam, że w codziennym życiu nie możemy zapominać o tak istotnych kwestiach.

autor tekstu i zdjęć Agata Otłuszyk (klasa 3As – artystyczno-dziennikarska)

Stop cyberprzemocy!

W środę 8 czerwca, w klasie 3 Es, przeprowadzona została lekcja otwarta, której tematem było przeciwdziałanie cyberprzemocy. Celem lekcji było zaprezentowanie uczniom tego  zjawiska  oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu. Uczniowie zostali również zapoznani z poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla  ofiar, jak i sprawców cyberprzemocy. Na lekcji wykorzystano metody i formy pracy poznane na kursie metodycznym w ramach projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” POWER 2020 we Florencji. Uczniowie uczestniczyli w dyskusji, proponowali rozwiązania do podanych przez nauczyciela hipotetycznych zdarzeń, a na koniec pracując w grupach przygotowali plakaty pod tytułem „Stop cyberprzemocy”. Lekcję przygotowała i przeprowadziła p. Anna Cieślak, anglistka i wychowawczyni.

Na półmetku projektu

8 czerwiec, godz. 14.30 w Koninie a w Japonii 21.30. Różnica czasu nie stanowiła problemu dla uczestników projektu the International Virtual Exchange Project by ponownie spotkać się online i porozmawiać na tematy bliskie naszym sercom. Dziś rozmawialiśmy o systemach edukacji w poszczególnych państwach, tradycjach weselnych, wspomnieniach z dzieciństwa, miejscach godnych odwiedzenia podczas wakacji. Nie zabrakło czasu na dyskusję na tematy bardziej poważne, takie jak środowisko czy plany na przyszłość. Czekamy na kolejne spotkanie. Dzisiejsze było współorganizowane przez dr Agnieszkę Borowiak, opiekuna projektu w I LO w Koninie. Jesteśmy na półmetku projektu. Czas pierwszych podsumowań – zapraszamy do obejrzenia naszych refleksji dotyczących tego projektu.

Uroczystość u Sybiraków

7 czerwca 2022 roku w siedzibie Związku Sybiraków w Koninie odbyła się skromna uroczystość pożegnania p. Franciszka Olecha, który zrezygnował z funkcji prezesa Koła Miejskiego Związku Sybiraków. Stanowisko to piastował nieprzerwanie przez 12 lat. Pan Franciszek przez ostatnie lata ściśle współpracował z I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w ramach Szkolnego Klubu Wnuka Sybiraka. Szczególnie został zapamiętany za swoje niezwykłe dramatyczne relacje z życia polskich Sybiraków w Rosji, na „Nieludzkiej Ziemi”. Na uroczystości nie zabrakło delegacji I Liceum. Dziękujemy Panie Franciszku za długoletnią współpracę, życzymy wiele zdrowia i powodzenia.

Czy jesteśmy gotowi na zmiany klimatu? Debata na podsumowanie Tygodnia Ziemi w Koninie

3 czerwca odbyło się podsumowanie projektu „Młodzi Ambasadorzy Klimatu” związanego z Tygodniem  Ziemi.
W spotkaniu, które odbyło się w MDK nie zabrakło naszych Ambasadorek Klimatu: Soni Korgul, Gabrysi Grzeleckiej
i Kariny Płociniak oraz szkolnego opiekuna projektu Arlety Wydrzyńskiej-Roszak. Zebrana młodzież i opiekunowie podsumowali swoją pracę. Obecni podczas spotkania przedstawiciele miejskich przedsiębiorstw i wiceprezydent miasta  również  przedstawili efekty swoich działań. Sprawy zmian klimatycznych dotyczą nas wszystkich i wszystkim powinny być bliskie. Od nas samych zależy przyszłość niebieskiej planety. 

Podczas spotkania zabrała głos Sonia, prezentując naszą szkolną akcję „Mój Zielony Przyjaciel”, która bardzo spodobała się zgromadzonym. Drobne gesty i działania, takie choćby jak właśnie sadzenie nowych roślin, dokręcenie kranu, segregacja śmieci przynoszą ulgę zmęczonej Matce Ziemi. Pamiętajmy o tym każdego dnia.