Absolutorium 2023

W kalendarzu każdego roku szkolnego absolutorium klas czwartych to uroczystość wywołująca najwięcej emocji, zamykająca pewien etap w życiu, czas pożegnań, podziękowań, wspólnego świętowania ukończenia szkoły średniej. Tegorocznych abiturientów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców  powitała na uroczystości absolutoryjnej w dniu 28 kwietnia Pani Dyrektor Emilia Bugaj, podkreślając rangę odniesionego przez nich w niełatwych warunkach sukcesu. Jego potwierdzeniem są świadectwa ukończenia szkoły średniej i pamiątkowe karty absolwenta wręczone uczniom klas 4A,4B,4C,4Di 4E. Absolwenci osiągający najlepsze wyniki w nauce otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe od Rady Rodziców, a Nagrody Specjalne za działalność artystyczną, reprezentowanie szkoły i stuprocentową frekwencję przyznano Kindze Żelichowskiej, Kindze Wysockiej, Wiktorii Trzmielewskiej, Marii Gąsiorowskiej, Gracjanowi Pakulskiemu, Iwonie Sakowskiej, Jakubowi Adamczewskiemu, Iwo Nowierskiemu, Marcie Krzępiec, Marcie Najkowskiej i Patrycji Wróbel. Szczególnymi bohaterami tegorocznej uroczystości są Agata Ołtuszyk z klasy 4A i Kamil Jaworski z klasy 4E uhonorowani najwyższym szkolnym odznaczeniem ”Zasłużony dla I Liceum”, przyznawanym od 1972 roku osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności na rzecz szkoły i godnie ją reprezentującym. Muzycznym talentem olśniły słuchaczy Kinga Żelichowska, Agata Ołtuszyk i Kinga Wysocka. Absolwentów pożegnali uczniowie młodszych klas i wychowawcy. ”W trakcie pobytu w liceum dojrzeliście na naszych oczach i dziś- ze wzruszeniem-spoglądam w Wasze dorosłe już twarze” mówiła Pani Arleta Rybarczyk. „Życzymy Wam, abyście wykorzystali swoją szansę i żeby zawsze otaczali Was mądrzy i życzliwi ludzie. Bądźcie szczęśliwi i otwarci na to, co przyniesie życie. Kochani! Życzymy Wam powodzenia na maturze i powodzenia w życiu!” 

Sukcesy artystyczne!

Emma Kopczyńska z kl. Ia zajęła pierwsze miejsce w Konkursie plastycznym ,,Światło i cień – Magia obrazu” w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 w Poznaniu. Wyróżnienie przyznano Mai Brudzińskiej z kl. IIa. Prace uczennic są zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Szkolny etap konkursu przeprowadziła p. Renata Bielińska. Gratulujemy!

TY-DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

22 kwietnia to data wyjątkowa, bowiem tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Ta data ma przypominać wszystkim o tym, jak ważna jest ochrona środowiska.  Podczas Eko-
Tygodnia uczniowie I LO byli uczestnikami wielu aktywności i tym samym promowali postawę
proekologiczną. Na korytarzach szkoły zostały otwarte ekologiczne stoiska:

 1. Stoisko „Zaczarowany ogród smaków” z eko-food przypomniał nam w jak łatwy
  sposób możemy przygotować jedzenie i zdrowo się odżywiać dzięki wszystkim składnikom
  natury. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a najbardziej eko-loteria, w której można było
  wygrać ekologiczne upominki (klasa 1C).
 2. Stoiska z grami edukacyjnymi: Zwierzęta świata i Eko-milionerzy, które uzmysłowiły nam jak wiele jest
  gatunków zwierząt na świecie i ile wiemy na temat ekologii (klasa 1G).
 3. Stoisko i prezentacja „Mrówki i ich zwyczaje” pokazały nam życie społeczne mrówek (niezwykle uporządkowane życie w hierarchii). Prezentację przygotowała uczennica H. Niewiedziała z klasy 1G.

  Co jeszcze? …na lekcjach języka polskiego odbyło się czytanie wiersza W. Szymborskiej „ Milczenie roślin”, w
  salach przedmiotowych uczniowie sprawdzali wiedzę ekologiczną poprzez Kahoota – kl. 1G, 2B, 2D
  (biologia), kl. 3E, 3F (geografia). Na lekcjach geografii uczniowie kl.2F prezentowali projekty edukacyjne na temat „Wpływu człowieka na środowisko”. Młodzież naszej szkoły brała udział w warsztatach klimatycznych – projekt „Zielone korytarze miejskie” w Konińskim Domu Kultury (kl.1C).

  W ramach obchodów Dnia Ziemi klasa 3e wraz z Samorządem Szkolnym zorganizowała projekt ZERO WASTE pod hasłem „Daj drugie życie swoim ubraniom”. Celem akcji jest kształtowanie ekologicznej świadomości młodzieży, zachęcanie do tzw. „zielonego myślenia”, a przede wszystkim zwrócenie uwagi uczniom, że kupowanie rzeczy z second handów to nie tylko oszczędność , ale też dbanie o środowisko.

  Każda mała rzecz, każda mała akcja liczy się , a jeżeli małe rzeczy zrobią tysiące ludzi zrobi małe rzeczy, to będzie duża akcja i duża korzyść dla środowiska. Jesteśmy częścią przyrody, nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. Pamiętajmy o tym!

Sejmik Klimatyczny

24 kwietnia uczniowie I LO Jakub Karczewski oraz Kacper Drelichowski z klasy 3e uczestniczyli w Klimatycznym Sejmiku Samorządów Uczniowskich. Młodzież przedstawiła swój plan projektu małej inwestycji klimatycznej (opracowany wspólnie z Dawidem Wysockim) „Pojemniki na odpady z drewna z odzysku przy Kanale Ulgi”. Projekt naszych uczniów został bardzo pozytywnie odebrany przez ekspertów.  Serdecznie gratulujemy!

I LO uczestniczy w sympozjum naukowym

Uczniowie I LO uczestniczyli online w XIV Sympozjum Chemicznym i Święcie Nauki organizowanym przez XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu. Uczniowie klas akademickich, którzy zostali laureatami projektu ,,Świat pod lupą”, przedstawili swoje nagrodzone prace. Nasza młodzież mogła zdobyć niesamowite informacje o niesporczakach, małych bezkręgowcach, poznali zasadę działania paneli fotowoltaicznych i mogli zobaczyć na jakiej zasadzie działa bioniczna dłoń wydrukowana na drukarce 3D. Sympozjum zakończył pokaz doświadczeń chemicznych w wykonaniu uczniów poznańskiego liceum. Dziękujemy Pani Bożenie Balwińskiej i Panu prof. Waldemarowi Nowickiemu za zaproszenie na to wydarzenie.

Ekologia w praktyce!

21 kwietnia uczniowie klasy 1C wzięli udział  w warsztatach klimatycznych organizowanych przez Urząd Miasta w KDK w Koninie. Na warsztatach edukacyjnych Klimatyczny Konin Zielono-Niebieska infrastruktura w praktyce poruszane były kwestie zagospodarowania terenu w Koninie, jakie są tego plusy, minusy, zagrożenia i szanse. Opisywaliśmy krajobraz różnych miejscowości i dyskutowaliśmy na temat wad i zalet tego miejsca. Mogliśmy również zagospodarować teren wokół naszej szkoły według własnych pomysłów np. większa ilość zieleni, zielony dach, odprowadzenie wód opadowych, stworzenie zielonych ścian wertykalnych. Bardzo nam się spodobało branie czynnego udziału w takich warsztatach, które rozwijają kreatywność myślenia i były dla nas nowym doświadczeniem.

Konkurs Ekologiczny w I LO!

Dzień 21 kwietnia był w I Liceum Ogólnokształcącym w Koninie świętem ekologii. Cieszymy się, że aż dwanaście zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych wzięło udział w konkursie „Dla przyszłości planety”. Uczniowie musieli zmierzyć się z testem wymagającym sporej wiedzy z zakresu ekologii, a następnie wykonywali ze surowców wtórnych modele domów przyszłości zasilanych energią odnawialną. Młodzi projektanci wykazali się ogromną  kreatywnością, a ich pomysły mogłyby zainspirować niejednego inżyniera środowiska.

Część wykładowa spotkania była prowadzona przez prelegentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którym naszą szkołę wiąże umowa o wzajemnej współpracy. Dziękujemy władzom i wykładowcom Uczelni za objęcie konkursu ekologicznego patronatem merytorycznym. Pan dr hab. inż. Krzysztof Otremba wygłosił wykład na temat rekultywacji biologicznej terenów pogórniczych ZE PAK, natomiast Pan dr hab. inż. Mariusz Korytowski przybliżył słuchaczom zagadnienie znaczenia wody i retencji wodnej. Wykłady były niezmiernie ciekawe i urozmaicone licznymi zdjęciami, przedstawiającymi poruszane zagadnienia. Na zakończenie części wykładowej, uczniowie liceum dowiedzieli się, jakie kierunki oferuje Uniwersytet Przyrodniczy dla tegorocznych maturzystów oraz jakie są warunki przyjęć na studia.

Wielu emocji dostarczyła wystawa Nadleśnictwa Konin. Goście odwiedzający to stoisko, mogli poznać nieco lepiej życie i zwyczaje dzikich zwierząt, oraz wypróbować swoją celność w rzucie szyszką do kosza. Mistrzowie w tej konkurencji zostali obdarowani nagrodami.

Na zakończenie naszego spotkania odbyło się wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców i wszystkich uczestników konkursu. Miło jest nam ogłosić, iż zdobywcą pierwszego miejsca jest zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie. Drugie miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, natomiast miejsce trzecie zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie.

Nagrody zostały ufundowane przez sponsorów konkursu:

-Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie,

-Miejski Zakład Odpadami Komunalnymi w Koninie,

-Nadleśnictwo Konin,

-oraz Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bardzo dziękujemy Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu oraz sponsorom nagród. 

Mamy nadzieję, że ekologiczne przesłanie naszego spotkania pozostawi trwały ślad w pamięci jego uczestników. Nasze działania są bowiem wyrazem wiary w sens jednego z indiańskich przysłów. 

„ Jeśli myślisz rok naprzód, sadź ryż.

Jeśli myślisz 10 lat naprzód, sadź drzewo.

Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód, ucz ludzi”.


Warsztaty PAH

W tym tygodniu klasa 2D wzięła udział w warsztatach organizowanych przez Polską Akcje Humanitarną (PAH) „Krytycznie o tworzeniu podziałów my-oni oraz roli języka w tym procesie”. Na spotkaniu poruszaliśmy kwestie dotyczące rasizmu czy samoakceptacji. Mogliśmy swobodnie wypowiedzieć się na dany temat. Pracowaliśmy w grupach, dowiedzieliśmy się więcej o mikroagresji oraz ocenialiśmy czy wylosowane przez nas zdania by nas uraziły. Braliśmy również udział w eksperymencie „Monkey Business Illusion” który dostępny jest na kanale youtube. To było dobre doświadczenie! (relacja uczennicy)

ANIA LAUREATEM!

Nasza uczennica Anna Ciepła z klasy 3f – ekonomicznej uzyskała tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej „O Diamentowy Indeks Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie”. Uczennicę do Olimpiady przygotowała pani Mirosława Szeląg. Gratulujemy i cieszymy się z sukcesu!