Wymiana szkolna online?

I LO od blisko 30 lat organizuje międzynarodowe projekty uczniowskie. Mamy 2 szkoły partnerskie w Dolnej Saksonii i Bawarii. Koordynatorzy wymian i partnerstw szkół spotkali się podczas V Laboratorium Wymiany! Dwa kraje, cztery dni, blisko 150 uczestników, 12 warsztatów o różnej tematyce. Jaką wartość mają te projekty dla szkolnej społeczności? Jakie tematy można przenieść do przestrzeni online? Jak organizować współpracę partnerską w czasie pandemii? Były to niektóre z kwestii, które poruszano w czasie tygodnia Laboratorium Wymiany organizowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele p. Marzena Grzybowska oraz p. Grzegorz Szopa.