Klasa patronacka – w kręgu poezji Stanisława Barańczaka

21 kwietnia odbyła się kolejna, jakże ciekawa, lekcja w klasie patronackiej. Dr Marcin Jaworski z Wydziału Filologii Polskiej UAM poprowadził dla klas 2A i 2B warsztaty interpretacyjne poświęcone wybranym tekstom znanego poety Stanisława Barańczaka. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z biografią twórcy i jego utworami poetyckimi (choć nie tylko). Wybór wierszy wskazanych do interpretacji zainteresował drugoklasistów i pobudził do różnych refleksji. Prowadzący był bardzo zadowolony z aktywności uczniów podczas zajęć warsztatowych i przywoływanych przez nich szerokich kontekstów. Zdobyta wiedza i umiejętności na pewno przydadzą się w niedalekiej przyszłości.