UAM – klasa patronacka

W dniu 10 kwietnia klasa 2a wzięła czynny udział w V Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej pod hasłem „Język i literatura ostatnich dekad XX wieku”. Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza nasi uczniowie spotkali się z licealistami z Poznania, Leszna, Kościana, Swarzędza i Krotoszyna. Każda grupa prezentowała swój temat wobec publiczności zgromadzonej w Sali Śniadeckich, co wymagało nie tylko wiedzy merytorycznej czy sprawności językowej, ale i opanowania tremy. 

Klasa 2a zajęła się analizą wyrażeń gwarowych obecnych w tekstach piosenek końca XX wieku. Jako przykład posłużyły im piosenki zespołów tj. Golec uOrkiestra czy Trebunie-Tutki.

Wycieczka była również okazją do spotkania się z innymi pasjonatami języka polskiego oraz do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.