STYPENDIUM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

W dniu 6 grudnia 2016 r. odbyła się w Pałacu w Wilanowie  Gala Konkursu Solidarna Szkoła organizowanego  przez  Fundację Św. Mikołaja. Otrzymaliśmy  zaproszenie na tę uroczystość. I LO otrzymało Wyróżnienie w Konkursie. I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie od kilku lat uczestniczy w programie stypendialnym prowadzonym przez Fundację Świętego Mikołaja. Cel Programu: wspomaganie uczniów zdolnych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i wyróżniają się pracą społeczną na rzecz  środowiska lokalnego. Na subkoncie naszej szkoły gromadzone są środki przeznaczane na ww stypendia. Środki pochodzą od  darczyńców, którzy regularnie wspierają naszych uzdolnionych uczniów. Wszystkie te pieniądze oraz  środki finansowe od Fundacji przeznaczane są na stypendia dla uczniów.

W bieżącym roku szkolnym mamy 3 stypendystów. Zapraszamy do wsparcia zdolnych uczniów poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz stypendiów. To bardzo proste! Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT): obliczyć 1 % podatku i wpisać obliczoną sumę w rubryce dotyczącej przekazania 1 %, wpisać KRS Fundacji Świętego Mikołaja:  nr  KRS 0000126602, w celu szczegółowym należy koniecznie wpisać nazwę  i nr naszej szkoły tzn. I Liceum Ogólnokształcące  im. T. Kościuszki w Koninie. Można również wesprzeć zdolnych uczniów  dowolną kwotą wpłacając bezpośrednio na konto. Szczegóły na stronie: https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/przekazy/info.

Wspierajmy naszych zdolnych uczniów!