Wymiana z Celle trwa już od 32 lat

Młodzież z I LO spędziła intensywny tydzień ze swoimi przyjaciółmi ze szkoły partnerskiej w Dolnej Saksonii Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium w Celle od 6 do 13 października 2023. Była to kontynuacja pierwszej części wymiany z czerwca. Żyliśmy wymianą praktycznie i symbolicznie, bowiem uczestnicy w tandemach polsko-niemieckich lepili pierogi, uczyli się poloneza, odkrywali uroki konińskiej starówki podczas gry miejskiej,  odgrywali role przewodników w Warszawie, składali wizyty w ważnych miejscach i twórczo spędzali czas. Oprócz doświadczeń wielokulturowych, lekcji historii i podnoszenia komunikacji w językach obcych młodzież podkreślała ważną rolę edukacyjną wymiany w otwieraniu ich na nowe spotkania z drugim człowiekiem. 

W czasie wizyty gości ze szkoły partnerskiej świętowaliśmy przy torcie jubileuszowym symboliczny 32. jubileusz wymiany. Okrągła rocznica przypadła na czas pandemii, gdy nie mogliśmy się spotkać osobiście, stąd teraz obchodziliśmy uroczyście jedno z najdłuższych i najstabilniejszych partnerstw szkolnych w Polsce. Koordynator wymiany Pan Christian Krakau został odznaczony „Zasłużony dla I LO”.

Program merytorycznie i finansowo wsparła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

https://www.lm.pl/aktualnosci/partnerstwo-ponad-granicami-jubileusz-polsko-niemieckiej-wymiany
https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/uczniowie-z-cele-u-prezydenta-konina.html

STYPENDIUM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie od kilku lat uczestniczy w programie stypendialnym prowadzonym przez Fundację Świętego MikołajaCel Programu: wspomaganie uczniów zdolnych pochodzących z niezamożnych rodzin. Na subkoncie naszej szkoły gromadzone są środki przeznaczane na ww stypendia. Środki pochodzą od anonimowych darczyńców, którzy regularnie wspierają naszych uzdolnionych uczniów.

Zachęcamy uczniów do ubiegania się o stypendium (kwota stypendium minimum 2000zł rocznie). Kryteria uzyskania stypendium na stronie:

www.mikolaj.org.pl

Wnioski wraz załącznikami należy złożyć u pedagoga lub u szkolnego koordynatora p. Iwony Szczerbakowskiej do 20 września 2019r.

Szczegółowe informacje w pok. 151 i 154.