Zakładamy Koło Historyczne!

Założenia koła przewidują regularne, cotygodniowe zajęcia z uczniami zainteresowanymi poszerzaniem wiedzy z historii. Tematyka może być ustalana wspólnie z uczniami. Osoby chętne będą mogły przygotować wybrane zagadnienia, aby sprawdzić swoją wiedzę, a także umiejętności prezentacji. Zwracam się z prośbą, aby wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach zgłosili się do p. Szymona Jagodzińskiego do sali 141. Proponuję np. blok tematyczny “Największe konflikty zbrojne i bitwy w historii świata, Europy i Polski od starożytności do współczesności”. W planach są m.in. następujące tematy: 

 • podboje Aleksandra Wielkiego,
 • wojny w czasach Republiki i Cesarstwa Rzymskiego,
 • ekspansja osmańskiej Turcji  w Europie,
 • wojny polsko-tureckie w XVII wieku,
 • polskie powstania narodowe w XVIII-XIX wieku,
 • narodziny imperium rosyjskiego w XVIII wieku,
 • wojna siedmioletnia i początek potęgi Prus w XVIII w.,
 • wojny Wielkiej Rewolucji Francuskiej,
 • epoka napoleońska,
 • zjednoczenie Włoch i Niemiec w XIX wieku,
 • I i II wojna światowa
 • konflikty zbrojne po II wojnie światowej: 

Bliski Wschód i Zatoka Perska

Serdecznie zapraszam

Szymon Jagodziński