Nietypowa godzina wychowawcza?

Why  is the Amazon Rainforest often  called ‘The lungs of the world’? What can Macaws imitate? What are the seed pods of Kapok trees like? To tylko przykłady pytań na które uczniowie klasy Ie poszukiwali odpowiedzi podczas wykładu pt. “THE AMAZON AS THE LUNGS OF THE WORLD”. Wykład poprowadziła dr Marlena Bielak, adiunkt Katedry Filologii, Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Wykład został przeprowadzony w całości w języku angielskim co dało możliwość młodym biologom nauki nie tylko wybranego zakresu tematycznego, ale również słownictwa niezbędnego do realizacji ww. tematu poprzez język angielski. Wykład zorganizował wychowawca kl. Ie, dr Agnieszka Borowiak.