Lokalnie i nowocześnie dla dobra środowiska

W maju uczniowie klasy I C udali się na wycieczkę przedmiotową z biologii do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.  Celem wycieczki było poznanie i zrozumienie procesu likwidacji zanieczyszczeń stałych w regionie konińskim. Na początku spotkania uczniowie zapoznali się z prezentacją dotyczącą miejsca i roli MZGOK Sp. z o.o. w systemie gospodarki odpadami. Następnie ubrani już w kamizelki odblaskowe i kaski ochronne uczniowie mieli możliwość zwiedzania Zakładu Mechanicznego Przekształcania Odpadów oraz Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

Pracownik MZGOK zapoznał naszych biologów z nowoczesną sortownią, która pozwala odzyskiwać surowce do powtórnego przerobu czyli recyklingu. Temu samemu celowi służy zorganizowana i prowadzona przez zakład w całym regionie selektywna zbiórka odpadów.  Na końcu wycieczki uczniowie zwiedzili nowoczesny Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który jest dużym czterokondygnacyjnym obiektem i funkcjonuje też jako spalarnia śmieci. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli pod ogromnym wrażeniem tak dobrze zorganizowanego procesu likwidacji nieczystości stałych oraz wykorzystywaną nowoczesną technologią. Była to też znakomita lekcja uświadamiająca zasady zbiórki, selekcji, przetwarzania i likwidacji wszelkiego rodzaju śmieci.