Life-long learning – PO WER 2020

Dlaczego warto się uczyć języków obcych? Czy uczymy się tylko języka angielskiego? Czy “opłaca się” uczyć innych języków? Czy uczymy się przez całe życie? Na te i wiele innych pytań odpowiedziała p. Renata Bielińska, uczestniczka projektu “Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 2020, która spotkała się z młodzieżą z klas 3Bs i 3Cs. Spotkanie miało na celu wyjaśnienie młodzieży jak dużym wyzwaniem a jednocześnie przygodą jest uczenia się języka obcego (a dokładnie języka niemieckiego) już w dorosłym życiu. Pani Bielińska opowiedziała z dużym zaangażowaniem o potrzebie rozwoju w tym zakresie, a także o plusach udziału w kursie językowo-metodycznym w szkole w Ratyzbonie. Podkreśliła ogromną znaczenie nauki języka na zajęciach prowadzonych różnymi metodami ale również kontaktu z kulturą i językiem w różnych sytuacjach życia codziennego w trakcie 2-tygodniowego kursu. Zachęciła nas do wytrwałości w doskonaleniu umiejętności językowych, ponieważ “nie wiemy kiedy w naszym życiu ww. umiejętności będą niezbędne by otrzymać dobrą pracę czy nawiązać relacje międzynarodowe w życiu osobistym”. Potwierdziła, że w jej przypadku sprawdza się metoda małych kroków, a ogromnym wsparciem są kursy organizowane w ramach projektów PO WER.