Koniński Rok Zofii Urbanowskiej

Rozpoczynamy obchody konińskiego roku Zofii Urbanowskiej w setną rocznicę jej śmierci. Zofia Urbanowska (ur. 15 maja 1849 w Kowalewku, zm. 1 stycznia 1939 w Koninie) – polska publicystka i pisarka, autorka powieści “Księżniczka”, “Gucio zaczarowany” i “Róża bez kolców”. Współpracowała z „Gazetą Polską”, pisywała do „Przeglądu Tygodniowego” i „Wieczorów Rodzinnych”, była członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Pedagogicznego”. Honorowa obywatelka miasta Konina. W trakcie spaceru po konińskiej nekropolii delegacje odwiedziły też groby powstańców wielkopolskich: kpt. Tadeusza Gerasa i Tadeusza Nalewalskiego.