Kapsuła czasu

W ścianie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie 30 sierpnia 2021 roku została zamurowana Kapsuła Czasu, czyli wiadomość dla przyszłych pokoleń. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO, której od samego przychylni była dyrekcja oraz spolęczność I LO. 

– Otwieramy portal w przeszłość dla tych, którzy będą po nas – mówił Damian Kruczkowski, prezes stowarzyszenia.

-Mamy nadzieję, że w przyszłości kapsuła zostanie odkryta – dodała Elżbieta Świder, dyrektorka I LO w Koninie.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział przedstawiciele stowarzyszenia, oczywiście nie mogło zabraknąć kierownictwa placówki, nauczycieli i uczniów.

W Kapsule Czasu został zamknięty list przewodni, podpisany przez wszystkich uczestników (także dziennikarzy relacjonujących to historyczne wydarzenie), listy byłych dyrektorek Jolanty Fabisiak i Barbary Gajewskiej oraz obecnej wicedyrektorki I LO Emilii Bugaj, jak również materiały od pracowników szkoły i młodzieży, a wśród nich plany i informacje dotyczące niedawno zakończonego remontu dachu. W metalowym cylindrze wykonanym przez firmę GGG znalazły się też egzemplarze aktualnych gazet ogólnopolskich i lokalnych, oraz ulotka poświęcona najstarszemu naszemu zabytkowi, czyli Konińskiemu Słupowi Drogowemu.  Przed zamurowaniem kapsuły dołożono również zdjęcia z uroczystości. Wszystkie materiały umieszczone w kapsule mają  wersję cyfrową i papierową. 

Uczestnicy przyznali, że pozostawienie wiadomości dla przyszłych pokoleń jest większym przeżyciem niż odkrywanie starych dokumentów. 

– Bo tamto już minęło i wiemy, co się zadziało. Przyszłości nie da się zmierzyć – stwierdza prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ILO w Koninie. W liście przewodnim uczestnicy wydarzenia zachęcili swoich następców, by po odkryciu wmurowanej dziś kapsuły sami przygotowali swoją.

–  Czuję wzruszenie i radości, że będziemy mogli to wszystko przekazać przyszłym pokoleniom – powiedziała Elżbieta Świder tuż przed schowaniem w ścianie Kapsuły Czasu.