Inspiracja z PO WER 2020

Kolejna inspiracja z kursu dla nauczycieli (w ramach projektu “Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 2020), w którym p. Anna Cieślak uczestniczyła w zeszłym roku. P. Cieślak na lekcji wychowawczej wykorzystała  ćwiczenia mające na celu integrację zespołu klasowego, a także zapobieganie konfliktom w zespole. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Ich ulubionym ćwiczeniem było narysowanie portretu kolegi/koleżanki bez zerkania na kartkę, a tylko patrząc na twarz tej osoby. Kontynuacją lekcji była pogadanka o emocjach i radzeniu sobie z problemami. To była dobra lekcja!