Mathématiques Sans Frontières

W czwartek odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic). Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Etap finałowy konkursu każdego roku odbywa się w tym samym dniu w ponad 27 krajach świata. Uczniowie mają więc możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników na całym świecie. W naszej szkole w konkursie brała udział klasa matematyczna 1f. Podczas konkursu uczniowie, pracując  w grupach, mają do rozwiązania 13 zadań,  z czego pierwsze zadanie jest podane w 5 językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych. Zadania konkursowe dotyczą głównie zastosowań matematyki w życiu codziennym. Wspólna praca nad rozwiązywaniem zadań sprzyja aktywności uczniów, wymianie własnych pomysłów i  znalezienia właściwego rozwiązania . 

Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki!