SPOTKANIE Z DOKTOREM ADAMEM ŚWIĄTKIEM DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH

We wtorek 29 października gościliśmy w ILO doktora Adama Świątka, pracownika Wydziału Filologicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Temat spotkania: „Klasa dwujęzyczna szansą na lepszą przyszłość. Rola i znaczenie klas dwujęzycznych we współczesnym szkolnictwie.” W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas: 1dgd, 1egd oraz 2e. 

Pan doktor zaprezentował nam szereg dowodów na to, iż uczeń będący w klasie dwujęzycznej staje się bardziej kreatywny, otwarty na nowe doświadczenia. Ponadto, ma bardzo duże szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów – matura dwujęzyczna otwiera drzwi do najlepszych uczelni w kraju i za granicą. Absolwenci tego typu klas mają zwiększone szanse na rynku pracy – w XXI wieku pracodawcy poszukują osób z biegłą znajomością języków – języki decydują o rekrutacji na wysokie stanowiska.

Inne zalety klas dwujęzycznych według doktora Świątka to osłuchanie się z językiem na znacznie wyższym poziomie – budowanie zrozumienia, jak native speaker. Człowiek przechodzi  płynnie z jednego systemu do drugiego. Uczeń podchodzi praktycznie do języka, poszerza horyzonty, rozwija tolerancję, ciekawość ludzi, kultur oraz emocjonalności.

Podsumowaniem wykładu było stwierdzenie, iż w erze globalizacji, klasa dwujęzyczna jest szansą na lepsze życie! 

Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładu. Nie możemy się doczekać na kolejne spotkania. Serdecznie dziękujemy panu doktorowi za owocne spotkanie.

Kolejnym krokiem naszej współpracy będą cykliczne warsztaty na Wydziale Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

Podróż na planetę X…

Pewnego zimowego dnia klasopracownia języka angielskiego 212 zamieniła się w studio plastyczne, w którym uczniowie klasy dwujęzycznej 1e przygotowali swój projekt nt. kolonizacji nieznanej planety w odległej galaktyce. 3-osobowe grupy uczniów miały za zadanie przedstawić wizualizację powierzchni planety, na której wylądowali przez przypadek (podróżując w tzw. wormhole). Uczniowie przygotowali również charakterystykę swoich kolonii i wyjaśnili specyfikę życia na nowej planecie. Przedstawiając projekt 2. grupie klasy 1e odnieśli się również do wyzwań, które dostali w ostatniej chwili np. atak obcych – jaką zastosujecie broń?, nieznana bakteria pożera ludzkie ciało – czy jest na to lekarstwo na planecie X? Dodajmy, że projekt miał na celu doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji w języku angielskim (zastosowanie słownictwa poznanego na lekcjach biologii prowadzonych w j. ang.), umiejętności pracy w grupach, negocjacji, wypracowania wspólnych decyzji i podejmowania odpowiedzialności za przydzielone zadania. Brawo Wy!

Szkolenie nt. nauczania dwujęzycznego, PWSZ Konin

Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zorganizował szkolenie pt. „Nauczanie dwujęzyczne w Polsce w świetle obowiązującej oraz nowej podstawy programowej. Wyzwania, oczekiwania oraz możliwe rozwiązania” (30.01.2019 r.). W spotkaniu wzięli udział nauczyciele oraz dyrektorzy szkół z oddziałami dwujęzycznymi/szkół dwujęzycznych z 5 szkół z terenu Wielkopolski. Naszą szkołę reprezentowały: Pani Elżbieta Świder, Dyrektor I LO w Koninie, Pani Emilia Bugaj, Wicedyrektor I LO w Koninie, Pani Agnieszka  Jagodzińska, Pani Wioletta Orligóra, Pani Dorota Wapniarska, Pani Magdalena Siwińska-Wyrwa oraz Pani Agnieszka Gantzke-Parus. Spotkanie zostało otwarte przez prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie oraz dr Annę Stolarczyk-Gembiak, dziekan Wydziału Filologicznego. Program szkolenia obejmował blok teoretyczny obejmujący wystąpienia: „Ocena własnej skuteczności wśród nauczycieli z krótkim stażem zawodowym”, dr Marek Derenowski oraz „Nauczanie dwujęzyczne w Polsce”, mgr Agnieszka Borowiak. W drugiej części odbył się panel dyskusyjny pt. „Nauczanie dwujęzyczne w Polsce: analiza potrzeb i oczekiwań nauczycieli oraz dyrektorów szkół z oddziałami dwujęzycznymi. Wymiana doświadczeń”. Dyskusja została podsumowana przez dr Annę Stolarczyk-Gembiak, Dziekan Wydziału Filologicznego, mgr Ewę Konieczną, Prodziekan Wydziału Filologicznego, prof. zw. dr hab. Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk, Kierownik Katedry  Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem, dr. Marka Derenowskiego, Kierownika Katedry Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych, dr. Grzegorza Pawłowskiego, dyrektora Akademickiego Centrum Językowego, dr. Adama Świątek oraz mgr Agnieszkę Borowiak. Spotkanie zostało zakończone prezentacją mgr Agnieszki Borowiak poświęconej wizji sieci szkół – CLIL network.

Polsko – duńska współpraca w ramach dwujęzyczności

W poniedziałek 8 października, po wykładzie promującym studiowanie za granicą, doszło do bardzo ciekawego spotkania w I LO. Zaproszeni goście z Danii, p. Rebecca Mikkelsen, koordynator programu współpracy ze szkołami z oddziałami dwujęzycznymi na Uniwersytecie Południowej Danii (SDU) oraz p. Martyna Waliszewska, studentka i ambasador tej uczelni, spotkały się przedstawicielami naszej szkoły, p. dyrektor Elżbietą Świder, p. wicedyrektor Emilią Bugaj oraz koordynatorką projektu Agatą Salzman, aby porozmawiać o dalszej współpracy pomiędzy duńską uczelnią a I LO, przede wszystkim w zakresie dwujęzyczności. Efektem naszych rozmów jest wiele interesujących pomysłów, które mamy nadzieję wdrożyć w najbliższej przyszłości. Kolejne robocze spotkanie odbędzie się wiosną, tym razem w duńskim kampusie SDU Sonderborg. Nie możemy się już doczekać!