SPOTKANIE Z DOKTOREM ADAMEM ŚWIĄTKIEM DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH

We wtorek 29 października gościliśmy w ILO doktora Adama Świątka, pracownika Wydziału Filologicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Temat spotkania: „Klasa dwujęzyczna szansą na lepszą przyszłość. Rola i znaczenie klas dwujęzycznych we współczesnym szkolnictwie.” W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas: 1dgd, 1egd oraz 2e. 

Pan doktor zaprezentował nam szereg dowodów na to, iż uczeń będący w klasie dwujęzycznej staje się bardziej kreatywny, otwarty na nowe doświadczenia. Ponadto, ma bardzo duże szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów – matura dwujęzyczna otwiera drzwi do najlepszych uczelni w kraju i za granicą. Absolwenci tego typu klas mają zwiększone szanse na rynku pracy – w XXI wieku pracodawcy poszukują osób z biegłą znajomością języków – języki decydują o rekrutacji na wysokie stanowiska.

Inne zalety klas dwujęzycznych według doktora Świątka to osłuchanie się z językiem na znacznie wyższym poziomie – budowanie zrozumienia, jak native speaker. Człowiek przechodzi  płynnie z jednego systemu do drugiego. Uczeń podchodzi praktycznie do języka, poszerza horyzonty, rozwija tolerancję, ciekawość ludzi, kultur oraz emocjonalności.

Podsumowaniem wykładu było stwierdzenie, iż w erze globalizacji, klasa dwujęzyczna jest szansą na lepsze życie! 

Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładu. Nie możemy się doczekać na kolejne spotkania. Serdecznie dziękujemy panu doktorowi za owocne spotkanie.

Kolejnym krokiem naszej współpracy będą cykliczne warsztaty na Wydziale Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

Podróż na planetę X…

Pewnego zimowego dnia klasopracownia języka angielskiego 212 zamieniła się w studio plastyczne, w którym uczniowie klasy dwujęzycznej 1e przygotowali swój projekt nt. kolonizacji nieznanej planety w odległej galaktyce. 3-osobowe grupy uczniów miały za zadanie przedstawić wizualizację powierzchni planety, na której wylądowali przez przypadek (podróżując w tzw. wormhole). Uczniowie przygotowali również charakterystykę swoich kolonii i wyjaśnili specyfikę życia na nowej planecie. Przedstawiając projekt 2. grupie klasy 1e odnieśli się również do wyzwań, które dostali w ostatniej chwili np. atak obcych – jaką zastosujecie broń?, nieznana bakteria pożera ludzkie ciało – czy jest na to lekarstwo na planecie X? Dodajmy, że projekt miał na celu doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji w języku angielskim (zastosowanie słownictwa poznanego na lekcjach biologii prowadzonych w j. ang.), umiejętności pracy w grupach, negocjacji, wypracowania wspólnych decyzji i podejmowania odpowiedzialności za przydzielone zadania. Brawo Wy!

Szkolenie nt. nauczania dwujęzycznego, PWSZ Konin

Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zorganizował szkolenie pt. „Nauczanie dwujęzyczne w Polsce w świetle obowiązującej oraz nowej podstawy programowej. Wyzwania, oczekiwania oraz możliwe rozwiązania” (30.01.2019 r.). W spotkaniu wzięli udział nauczyciele oraz dyrektorzy szkół z oddziałami dwujęzycznymi/szkół dwujęzycznych z 5 szkół z terenu Wielkopolski. Naszą szkołę reprezentowały: Pani Elżbieta Świder, Dyrektor I LO w Koninie, Pani Emilia Bugaj, Wicedyrektor I LO w Koninie, Pani Agnieszka  Jagodzińska, Pani Wioletta Orligóra, Pani Dorota Wapniarska, Pani Magdalena Siwińska-Wyrwa oraz Pani Agnieszka Gantzke-Parus. Spotkanie zostało otwarte przez prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie oraz dr Annę Stolarczyk-Gembiak, dziekan Wydziału Filologicznego. Program szkolenia obejmował blok teoretyczny obejmujący wystąpienia: „Ocena własnej skuteczności wśród nauczycieli z krótkim stażem zawodowym”, dr Marek Derenowski oraz „Nauczanie dwujęzyczne w Polsce”, mgr Agnieszka Borowiak. W drugiej części odbył się panel dyskusyjny pt. „Nauczanie dwujęzyczne w Polsce: analiza potrzeb i oczekiwań nauczycieli oraz dyrektorów szkół z oddziałami dwujęzycznymi. Wymiana doświadczeń”. Dyskusja została podsumowana przez dr Annę Stolarczyk-Gembiak, Dziekan Wydziału Filologicznego, mgr Ewę Konieczną, Prodziekan Wydziału Filologicznego, prof. zw. dr hab. Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk, Kierownik Katedry  Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem, dr. Marka Derenowskiego, Kierownika Katedry Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych, dr. Grzegorza Pawłowskiego, dyrektora Akademickiego Centrum Językowego, dr. Adama Świątek oraz mgr Agnieszkę Borowiak. Spotkanie zostało zakończone prezentacją mgr Agnieszki Borowiak poświęconej wizji sieci szkół – CLIL network.

Polsko – duńska współpraca w ramach dwujęzyczności

W poniedziałek 8 października, po wykładzie promującym studiowanie za granicą, doszło do bardzo ciekawego spotkania w I LO. Zaproszeni goście z Danii, p. Rebecca Mikkelsen, koordynator programu współpracy ze szkołami z oddziałami dwujęzycznymi na Uniwersytecie Południowej Danii (SDU) oraz p. Martyna Waliszewska, studentka i ambasador tej uczelni, spotkały się przedstawicielami naszej szkoły, p. dyrektor Elżbietą Świder, p. wicedyrektor Emilią Bugaj oraz koordynatorką projektu Agatą Salzman, aby porozmawiać o dalszej współpracy pomiędzy duńską uczelnią a I LO, przede wszystkim w zakresie dwujęzyczności. Efektem naszych rozmów jest wiele interesujących pomysłów, które mamy nadzieję wdrożyć w najbliższej przyszłości. Kolejne robocze spotkanie odbędzie się wiosną, tym razem w duńskim kampusie SDU Sonderborg. Nie możemy się już doczekać!

Biologia po angielsku w niemieckich muzeach

Dnia 25.10. 2017 roku w ramach działalności koła biologicznego „Liana” przy I LO w Koninie, odbyła się wycieczka uczniów zainteresowanych biologią do Muzeum Medycyny i Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Pomysł i realizacja takiej formy nauki biologii w naszej szkole zrodziły się wiele lat temu. Innowacją wprowadzoną w tym roku były karty pracy w języku angielskim dostosowane do treści oglądanej w poszczególnych muzeach oraz lekcja biologii po angielsku „Human Skeleton” przeprowadzona przez nauczycielkę biologii I. Czajkowską pod kierunkiem anglistki M. Siwińskiej-Wyrwa. Podczas zwiedzania muzeów, młodzież miała możliwość zobaczyć wiele osobliwości przyrodniczych były to np. szkielety dinozaurów, doskonale zachowane odciski praptaka – Archaeopteryxa, ryby dwudyszne zanurzone w formalinie, zmienione morfologicznie i anatomicznie organy człowieka. Mogliśmy również doświadczyć nowej formuły pozyskiwania wiedzy biologicznej poprzez bezpośredni kontakt z niecodziennymi eksponatami, które niewątpliwie pobudzały ich wyobraźnię, jak również stały się kolejnym impulsem do zdobywania cennej wiedzy, Młodzież nie tylko zagłębiała się w treści biologiczne. Podczas podróży pojawiły się istotne elementy z historii Niemiec m.in dotyczące powstania i obalenia Muru Berlińskiego, informacje zostały przygotowane przez germanistkę M. Grzybowską. Połączenie elementów biologii, j.angielskiego i historii w jedną całość, niewątpliwie zwiększyło atrakcyjność i skuteczność przekazu treści zawartego w programie wycieczki do Berlina, którą odbyli uczniowie I LO w Koninie. A jaka jest opinia uczniów? “What amazed us the most was dinosaur’s skeleton? This exhibit was massive and it frightened us.We are into ancient animals so we couldn’t wait to go there and we are not disappointed.This is the best museum we have ever been to.” Zosia i Hubert z IIb “Dziękujemy za świetną wycieczkę!. Muzeum Medycyny zapadnie nam w pamięci na długo.” Wiktor i Natalia z Id

The Pythagorean Theorem czyli matematyka po angielsku! Tylko w I LO!

15. 09.2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie odbyła się lekcja matematyki w języku angielskim  „Pythagorean Theorem” czyli „Twierdzenie Pitagorasa”. Nauczycielka matematyki tak relacjonuje swoje doświadczenie: „Nie była to moja pierwsza lekcja matematyki w języku angielskim. W poprzednim roku szkolnym w klasie 1d i 2d  prowadziłam już lekcję  „Midpoint of a line segment”  czyli „Środek odcinka”. Prowadzenie lekcji matematyki w języku angielskim jest niewątpliwie sporym wyzwaniem dla mnie, gdyż język matematyki jest już sam w sobie specyficzny.  Matematyka wymaga języka angielskiego specjalistycznego np. sformułowań pierwiastek kwadratowy z 9 jest równy 3 czy zastosuj wzory na pierwiastki równania kwadratowego czy mając współrzędne środka odcinka i współrzędne   jednego z jego końców, wyznacz współrzędne drugiego końca odcinka itp. W przygotowaniu lekcji dużą pomocą służą mi podręczniki, które zostały zakupione w ramach realizowanego projektu Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli PO WER 2016. Program nauczania matematyki w Anglii i Polsce niewiele się różni, chociaż niektóre zagadnienia są inaczej wprowadzane. Nie ukrywam, że czytanie książek z matematyki po angielsku jest bardzo interesującym doświadczeniem.”

Należy dodać, że po przeprowadzeniu lekcji i analizie ankiet wypełnionych przez uczniów da się zauważyć, że większość  z nich jest również otwarta na nowe wyzwania i ciekawa tego, jak wygląda „matematyka po angielsku”. Bardzo budujące są komentarze uczniów:
– Bardzo fajny i nowy pomysł, który zaproponował coś ciekawego
– Świetny pomysł, nauka nowego słownictwa, zaspokojenie ciekawości pod względem zadań w języku angielskim
– Powinno być więcej lekcji tego typu, super doświadczenie, podobało mi się
– Lekcja matematyki po angielsku minęła przyjemnie, mimo trudności. Uważam, że była to fajna odmiana lekcji.

„Znacznej większości uczniów lekcja matematyki w języku angielskim podobała się, a język angielski nie utrudnił im zrozumienia zagadnienia realizowanego na lekcji. Uczniowie ci w przyszłości chcieliby się   jeszcze spotkać  z językiem angielskim na matematyce. Lekcja przedmiotowa w języku angielskim jest dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów jak i dla nauczyciela, ale żeby iść do przodu i rozwijać się,  trzeba stawiać sobie nowe wyzwania.“- podsumowuje mgr Wioletta Orligóra.

NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (lekcje dwujęzyczne) w I LO

www.przegladkoninski.pl

www.lm.pl

8.09.2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie został przeprowadzony cykl lekcji CLIL (nauczanie dwujęzyczne), które definiowane jest jako nauczanie języka obcego poprzez treść oraz treści poprzez język przy zastosowaniu odpowiednich metod i form pracy. Tego dnia ILO zaoferowało swoim uczniom dwa bloki tematyczne: biologiczno-fizyczny oraz chemiczny. Dodatkowo na te zajęcia zostali zaproszeni niezwykli goście – młodzież z Celle – odwiedzający ILO w ramach wymiany polsko-niemieckiej. Lekcje prowadzone były w całości w języku angielskim. Obecność rówieśników z Niemiec podczas tych lekcji nadała im szczególnego charakteru. Uczniowie odkrywali tajniki ciała ludzkiego i jego organów,  wysłuchując instrukcji i wskazówek nauczycielek prowadzących wydawanych wyłącznie w języku angielskim  i również w tym języku komunikowali się ze sobą podczas pracy w polsko-niemieckich grupach. Użycie języka angielskiego umożliwiło przeprowadzenie  lekcji  zrozumiałej dla zagranicznych gości, a jednocześnie wyjątkowej dla naszych uczniów, pozwalając na jednoczesne przyswajanie nowych treści przedmiotowych i ćwiczenie umiejętności językowych.

Przy okazji ww. lekcji należy wyjaśnić, skąd te dodatkowe kompetencje nauczycielek prowadzących zajęcia. Realizowany w naszej szkole projekt „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” POWER 2016 to przede wszystkim możliwość zdobywania kompetencji językowych przez nauczycieli.  Właśnie panie Agnieszka Gantzke-Parus (nauczyciel fizyki) oraz Aneta Karmowska-Gałązka (nauczyciel biologii/przyrody) krótko po powrocie z  kursu językowego w słynnym angielskim Oxfordzie miały okazję wykorzystać nowo nabyte kompetencje w organizacji ww. lekcji. Czekamy na więcej!

Wakacyjne zdobywanie kompetencji…we Francji!

 

W ramach projektu Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” PO WER 2016 miałam okazję rozwinąć swoje kompetencje z zakresu języka francuskiego. Wybrałam intensywny kurs w Lyonie – najstarszym mieście Francji – w szkole Lyon Bleu International. Czy w trakcie 2-tygodniowego kursu można nauczyć się języka? Oczywiście, że nie! Ale, co ważne, można w końcu zastosować zdobyte umiejętności w praktyce : realizacja zadań na kursie tj. pisanie kreatywne czy układanie scenek w parach, ale przede wszystkim konieczność porozumiewania się z mieszkańcami Lyonu w sytuacjach codziennych. Prawdziwy sprawdzian i moment pokonania wewnętrznej bariery (strachu!) przed mówieniem w języku obcym. Co dalej? W ramach kontynuacji projektu szkolnego planuję dalszy rozwój kompetencji, który powinien doprowadzić do potwierdzenia formalnego (czytaj: egzaminu z języka francuskiego)! Podsumowując: nauczyciel uczący się to nauczyciel odkrywający siebie na nowo. Nie ma nic lepszego dla edukacji! Magdalena SWyrwa

Walencja, czyli dlaczego kochamy Hiszpanię!

Udział w kursie języka hiszpańskiego w Walencji był naturalną konsekwencją mojego zainteresowania historią, kulturą i językiem tego pięknego kraju. Pierwszy raz jednak wyruszyłam do Hiszpanii sama, aby wziąć udział w finansowanym z Funduszy Europejskich projekcie „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” w ramach PO WER 2016 intensywnym  kursie języka hiszpańskiego dla cudzoziemców i poddać ocenie własne kompetencje językowe. Wybrałam  Escuela de Espanol de Taronja  w Walencji, która należy do najlepiej ocenianych w regionie, choć konkurencja jest naprawdę duża, o czym mogłam się przekonać uczestnicząc w spotkaniach dyskusyjnych, w których rozmówcami byli przedstawiciele różnych nacji oraz wielu szkół – była to okazja do rozmowy przy stolikach językowych, np. stoliku angielsko–hiszpańskim albo niemiecko-hiszpańskim. Niestety nie było stolika polskiego, bowiem byłam jedyną reprezentantką naszego kraju, musiałam zatem radzić sobie wśród istniejących możliwości.  Wieczory dyskusyjne odbywały się w Ubik Cafe –  literackiej kawiarence, której ściany wypełniały regały pełne książek, a tematem przewodnim mojego pierwszego wieczoru była rola książek w życiu: „Los libros y tu”. Zajęcia w szkole odbywały się naprzemiennie rano lub po południu, były bardzo intensywne , prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych, ale zawsze w przyjaznej i sprzyjającej aktywności atmosferze.  Wieczory  były wypełnione atrakcyjnymi ofertami spotkań, które stwarzały okazję do rozmowy po  hiszpańsku i ćwiczenia nabytych umiejętności. Były to spacery po Walencji i poznawanie historii i zabytków miasta, fiesta powitalna z słynną paellą walencianą czy wieczór Jam Sessions. W weekendy szkoła organizowała uczestnikom kursu całodniowe atrakcje, ja uczestniczyłam w wyprawie górskiej do źródeł rzeki Palancia w prowincji Castellón,  zakończonej w malowniczo położonym miasteczku Bejis, skąd rozciągał się piękny widok na pobliskie doliny.
Podczas kursu poznałam wielu przedstawicieli różnych nacji: Hiszpanów , Niemców, Holendrów, Włochów, najczęściej ludzi młodych, którzy przyjechali ćwiczyć język hiszpański, biegle już posługując się innymi językami obcymi. Jestem pod wrażeniem ich otwartości, ciekawości świata i wzajemnej życzliwości, co jest doskonałym potwierdzeniem wielkiej roli tego typu programów w przełamywaniu barier pomiędzy narodami i  budowaniu  wspólnoty Europejczyków. Udział w europejskim programie Mobilność  POW ER 2016 nie tylko pomógł mi podnieść kompetencje językowe, ale też utwierdził w przekonaniu, że warto realizować własne pasje, spełniać marzenia, przekraczać granice własnego komfortu. Już podczas najbliższych Drzwi Otwartych w I  LO włączę się działania  promujące język hiszpański w szkole, przedstawię uczniom i tegorocznym absolwentom gimnazjów relację z mojego wyjazdu. W swojej dalszej pracy planuję wykorzystać zdobyte  wiadomości  na moich  lekcjach oraz w  przedsięwzięciach artystycznych realizowanych w klasach humanistycznych. Dorota Romańczuk-Klaczek