Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 „Największym zwycięstwem jest to,
któr
e odnosimy nad nami samymi”

               Tadeusz Kościuszko   


Z okazji Święta Patrona i Dnia Edukacji Narodowej składamy Pracownikom szkoły serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy. Codzienna praca Nauczycieli, dzielenie się wiedzą i przekazywanie pozytywnych wzorców są cennym darem i dają szansę na rozwój oraz planowanie przyszłości naszych uczniów. Życzymy dużo wytrwałości oraz  powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

 Przewodnicząca Rady Rodziców                                          Dyrektor I LO w Koninie                                                   
    /-/ Agnieszka Trzusło                                                                  /-/ Elżbieta Świder