Wykład w UAM

20 lutego 2020 roku klasa 3C, pod opieką p. wicedyrektor Lili Bąkowskiej-Rybak i p. Szymona Jagodzińskiego, uczestniczyła w wykładzie p. prof. Adama Szymaniaka „Kara śmierci we współczesnym świecie”. Prelekcja odbyła się w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Przedmiotem wykładu była refleksja nad zasadnością najwyższego wymiaru karu na świecie. Całość poparta została wieloma przykładami rozpraw sądowych, w których orzeczono (lub nie) karę śmierci.