Uniwersytet Europejski Viadrina 

Blisko 200 uczniów I LO mogło zapoznać się z ponadstandardową ofertą edukacyjną Uniwersytetu Europejskiego Viadrina położonego na polsko-niemieckim pograniczu. Na kilku wydziałach uczelnia oferuje studia w języku angielskim i niemieckim. Unikatowe w skali Europejskiej są studia prawnicze prowadzone z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowym atutem Viadriny jest współpraca międzynarodowa z ponad 200 uczelniami z całego świata. Warto wspomnieć o stypendiach startowych dla studentów z Polski oraz kursach językowych w celu przygotowania do studiów na Viadrinie. Uczniowie I LO będą gośćmi uczelni w październiku 2024. Zainteresowani wyjazdem mogą zgłaszać się do p.M. Grzybowskiej.