TED w I LO!

Od zeszłego roku społeczność I LO włącza się w działania Tygodnia Edukacji Globalnej – ogólnoświatowej kampanii, której celem jest podnoszenie świadomości w obrębie ekologii, zrównoważonego rozwoju, poznaniu złożoności świata, pomocy humanitarnej oraz sprostaniu wyzwaniom globalnym. Tegorocznym tematem przewodnim jest „Pokój dla planety. Planeta pokoju”. Młodzież naszej szkoły mogła zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami globalnymi m.in. poprzez wystawę plakatową wykorzystując kody QR, natomiast zespoły uczniowskie z kl. 4E i 1E pod nadzorem p. Marzeny Grzybowskiej wzięły udział w szkoleniach z ekspertami i ogólnopolskiej grze szkolnej, gdzie wraz z innymi zespołami w Polsce rozwiązywali zadania z obszaru edukacji globalnej, rozwijali umiejętność krytycznego myślenia, adekwatnego reagowania na postępujące zmiany klimatyczne, przeciwdziałaniu dezinformacji i uczyli się solidarności jako podstawowego elementu globalnego obywatelstwa.