Szkolenie w wakacyjnym klimacie!

Kolejny nasz nauczyciel bierze udział w mobilności w projekcie „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 2020! Tym razem jest to p. Aleksandra Halejcio-Stankowska, która realizuje kurs metodyczny w szkole  ETI na Malcie. Poznaje tam metody aktywizujące uczniów i wspierające ich twórczy proces uczenia się. Uczestniczka relacjonuje: „Istotny wpływ na efektywność nauczania ma stosowanie przez nauczyciela różnorodnych technik i metod, które sprzyjają samodzielności myślenia i działania oraz kształtowania pozytywnej motywacji do uczenia się.  Praca w grupach, gdzie uczeń ma szansę przyjąć różne role, np. od pomysłodawcy do sekretarza, jest czymś, co uczeń może traktować z wielkim zaangażowaniem. Metody problemowe, które rozwijają umiejętność krytycznego myślenia oraz metody ekspresji i impresji, które powodują wzrost emocjonalnego zaangażowania ucznia w dane zadanie, będą praktykować uczniowie na moich lekcjach już od września!” Udział w kursie na słonecznej wyspie to również okazja do wymiany doświadczeń nt. pracy ucznia z innymi nauczycielami języka angielskiego!