Mamy świetnych recytatorów!

Sukces Olgi Gradeckiej z klasy artystycznej 2Ag przyniósł nam dużo radości. Olga zajęła III miejsce w XV Lirycznych Spotkaniach z Norwidem organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie. Recytatorkę doceniono, jak napisano w protokole jury, za wyrażenie w sposób spokojny i przekonujący tęsknoty za wartościami, którymi chcemy się kierować. Gratulujemy!  Życzymy kolejnych sukcesów!