Małe granty UM Konin

Europejskie tradycje w I LO to tytuł zadania, w ramach którego stworzono w naszej szkole miejsca, gdzie prezentujemy losy absolwentów. Klasopracownia, w której odbywają się lekcje wiedzy o społeczeństwie zyskała nowy wygląd. Ścianę zdobi mapa świata a na niej zaznaczone są miejsca gdzie żyją i pracują absolwenci I LO w Koninie. Otwarciu naszej europejskiej klasopracowni towarzyszyła prelekcja: “Historia szkoły w latach 1863-2021” Szymona Jagodzińskiego dla uczniów naszej i zaprzyjaźnionych szkół wygłoszona podczas Drzwi Otwartych 14 kwietnia 2023. Uczniowie klasy pierwszej zaangażowali się w  projekt “Sylwetki słynnych absolwentów”, który zrealizowali pod kierunkiem wychowawcy Lilii Bąkowskiej-Rybak. Biografie naszych słynnych wychowanków prezentowane są w formie wirtualnej wystawy dostępnej z naszej strony internetowej.