List do Absolwentów I LO!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe renowacji zabytkowego fortepianu marki Bechstein znajdującego się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. 

Jest to zabytkowy instrument wyprodukowany w 1923 roku w Berlinie. Jego późniejsze losy nie są znane. Do naszej szkoły trafił najprawdopodobniej w wyniku zawirowań związanych z nacjonalizacją mienia prywatnego po II wojnie światowej.  Czytaj List do absolwentów