„Kto napisze naszą historię?”

W zeszłym tygodniu uczniowie klas maturalnych obejrzeli film „Kto napisze naszą historię” o Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego zainicjowanym przez Emanuela Ringelbluma. Seans poprzedziło wprowadzenie Damiana Kruczkowskiego, dyrektora MBP  w Koninie. Wydarzenie to jest częścią ogólnopolskiego projektu Fundacji Forum Dialogu zajmującej się relacjami polsko-żydowskimi.