„Klasa akademicka – języki obce w mediach”

W dniu 28.04.2021 r. zostało podpisane porozumienie przez dr. hab. Artura Zimnego, prof. PWSZ w Koninie – Rektora PWSZ w Koninie oraz mgr Elżbietę Świder – Dyrektora I LO w Koninie,  dotyczące  współpracy naukowej oraz promocyjnej  w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Klasa akademicka – języki obce w mediach” począwszy od roku szkolnego 2021/22. Zajęcia w ramach projektu są przeznaczone dla uczniów klasy I o profilu dziennikarskim. Cieszymy się, że nasza młodzież będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania  oraz zostanie wszechstronnie przygotowana do studiów wyższych. Zapraszamy do nowej klasy dziennikarskiej wszystkich zainteresowanych ósmoklasistów.