I LO z wizytą UP w Poznaniu!

Uczniowie klas pierwszych, o profilach ekologicznym i medycznym, uczestniczyli w warsztatach ekologicznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas zajęć
uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można określić zawartość fosforanów w wodzie, jakie rośliny można spotkać
na torfowiskach niskich i wysokich, oraz w jaki sposób zagospodarować działkę, aby umożliwić infiltrację i magazynowanie wody. Podczas wykładu na temat wartości rynkowej drzew, wszyscy uczestnicy spotkania zastanawiali się, jakie czynniki wpływają na cenę drzew i pozyskiwanego z nich surowca. Dziękujemy za ciekawe i rozwijające zajęcia.