I LO w programie Google!

I Liceum zostało oficjalnie zakwalifikowane do Programu Innowacyjna Szkoła Google!
Założeniem Programu jest zapewnienie placówkom oświatowym kompleksowych rozwiązań
wspierających rozwój edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Szkoła
zyskuje dzięki projektowi min.:
● konfigurację, wsparcie techniczne i metodyczne dla bezpłatnej platformy Google
Workspace for Education
● przeszkolenie kadry dydaktycznej, zespołu IT oraz kadry zarządzającej w obszarze
wykorzystania nowych technologii w szkole
● przygotowanie do certyfikacji oraz vouchery na egzaminy dla Google Edukatorów
● dostęp do najlepszych, certyfikowanych nauczycieli Google w Polsce (GEG
Poland) oraz ich wsparcia.